Schriftelijke instructie over OpenOffice – evaluatie van een project

Enige weken geleden hebben de studenten van de opleiding Medewerker Beheer ICT een handleiding moeten schrijven over de installatie, configuratie en gebruik van OpenOffice onder Windows XP.

[ad#reclame]

Dit jaar heb ik samen met mijn collegadocent voor Nederlands de eisen die aan de handleiding gesteld worden inclusief beoordelingscriteria verder aangescherpt en specifieker gemaakt. Ook in de lessen Nederlands is er aandacht besteed aan het schrijven van een goede handleiding.

Ondertussen heb ik alles nagekeken, en vallen er een aantal zaken in het algemeen op:

  • Over het algemeen is de kwaliteit van de handleiding beter dan vorig schooljaar. Ik denk dat dit te maken heeft met de gelijkschakeling met het vak Nederlands en het specifieker maken van de beoordelingscriteria.
  • Slechts 5 % van de studenten gebruikt Kop1, Kop2, et. cetera voor hoofdstukken en genereert vervolgens de inhoudsopgave. Mooie input voor het vak ECDL waarin Word geleerd wordt.
  • De spellingschecker wordt erg vaak niet gebruikt ter controle van spelling. Jammer, want dat is een snelle manier om punten te scoren.
  • Het duidelijk aangeven dat een eindgebruiker een bepaalde knop moet indrukken of keuze moet maken wordt vaak niet duidelijk weergegeven in de handleiding.Zo kun je bijvoorbeeld in screenshots de knop omcirkelen of met een pijltje werken om duidelijk te maken waar precies op gedrukt moet worden.Daarnaast kun je in de tekst consequent de knop tussen quotes plaatsen en de exact goede spelling gebruiken, bijvoorbeeld:

Druk op “Volgende”.

  • In sommige gevallen wordt een deel van de website van OpenOffice.org gekopieerd incl. installatie instructies voor Linux middels RPMs. Dat was niet de bedoelding, want de opdracht is duidelijk gericht op installatie onder Windows XP voor een beginnende PC-gebruiker. Het lijkt erop dat deze studenten snel door middel van copy & paste snel resultaat wilden boeken.
  • In een aantal gevallen worden te grote stappen gezet, waardoor een beginnend eindgebruiker snel de weg kwijt raak. Tevens missen dan de bijbehorende screenshots.

Samengevat ben ik zeer tevreden over hoe dit project gelopen is. Betere resultaten van de studenten met name door de eisen, de beoordelingscriteria en de aandacht in de lessen Nederlands.