Notities zijn soms zinloos!

In de Telegraaf van dinsdag 15 december las ik dat het maken van notities in de les zinloos zou zijn. Onderzoeker Sandra Wetsers heeft vastgesteld dat het maken van notities alleen nuttig is als de student in kwestie een gemiddeld kennisniveau bezit van het onderwerp.

Mensen leren nieuwe dingen via hun werkgeheugen. Dingen die ze al weten liggen opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij het horen van nieuwe informatie worden bekende feiten uit het langetermijngeheugen gehaald en naar het werkgeheugen gebracht. Wetzels heeft nu vastgesteld dat degenen die veel voorkennis hebben genoeg hebben aan plaatjes om hun werkgeheugen te activeren. Ze kunnen op die manier grote brokken informatie in één keer aan.

Mensen met een laag kennisniveau hebben brede, algemene instructie nodig om iets nieuws te kunnen onthouden. Aantekeningen of plaatjes zijn voor hen niet voldoende, aangezien hun voorkennis niet toereikend is. Deze personen hebben veel structuur nodig om het hersenproces adequaat te laten verlopen. Notities brengen hen juist in de war.

Studenten met een laag of hoog kennisniveau hebben weinig baad bij het maken van notities tijdens de les.

[ad#reclame]