Huiswerk Sessie 2.2 – Reflectie

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemers (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van mijn de opdracht om naar aanleiding van mijn bevindingen van sessie 2.2 waarin een start gemaakt is met de volgende fase van het ADDIE-model: Design.

Zie hier de analyse fase van het leerarrangement dat in de periode van april tot en met half juni aangeboden wordt aan de studenten van de opleiding Medewerker  Beheer ICT van de ICT-Academie. Zie hier de ontwerp fase van het leerarragement.

De volgende vragen moeten minimaal beantwoord worden:

  • Is je analyse goed verlopen of mis je nog onderdelen? Heb je een en ander (op papier of anderszins) vastgelegd?
  • Heb je een begin gemaakt met je ontwerp? Zo nee, waarom niet en wat is je planning. Zo ja, welke vragen moet je nog beantwoorden.
  • Bespreek kort je ervaring met de opdracht m.b.t. zoeken en vinden.

Wat mij betreft is de analyse en ontwerp fase goed verlopen, en gaf me vooral houvast om een keuze te maken voor welk leerarrangement ik aan zou gaan kiezen voor de Leergang TEL.

[ad#reclame]

Wat het voor mij makkelijk maakt is dat alle leerarrangementen die ik ontwikkel via een stap-voor-stap aanpak gemaakt worden. Hierbij wordt gestart met het vaststellen wat geleerd moet worden (via het kwalificatiedossier en vervolgens het specificeren van echte leerdoelen) en vervolgens uitgewerkt wordt hoe dit geleerd gaat worden. Uiteindelijk resulteert dit in een opzet van projecten met studietaken en just-in-time lessen die op elkaar aansluiten en stap-voor-stap de complexiteit laten toenemen tot het benodigde eindniveau. Daarnaast gebruik ik al veel TEL-toepassingen in het onderwijs, zoals filmpjes, Wikipedia, bookmarks, et cetera. Hierdoor kan ik in dit leerarrangement de lat wederom hoger leggen. Met name door met eXe Learning een SCORM leerarrangement te gaan maken dat vervolgens geïmporteerd kan worden in N@Tschool.

Alle vorderingen heb ik vastgelegd in deze weblog onder het categorie Leergang TEL. Een mooi medium om vervolgens met mijn begeleider Jan Jacobs of via reacties op mijn blog of telefonisch van gedachten te wisselen.

Om alvast een beeld te krijgen van hetgeen ik straks moet gaan doen heb ik een prototype gemaakt van het leerarrangement in eXe Learning en deze vervolgens geïmporteerd in N@Tschool (met dank aan de handleiding van Antoine van Dinther). Met Camtasia heb ik het prototype opgenomen en via YouTube kan ik het hier laten zien.

Met betrekking tot de opdracht zoeken en vinden heb ik deze overgeslagen, omdat ik al enige workshops (op NNOAL en Kring Vrienden van Den Bosch) over dit onderwerp gegeven heb, en daarnaast met mijn studenten voor het 2de jaar dit onderwerp in een mediawijsheidweek aan de orde stel. Het benodigde materiaal voor het leerarrangement is grotendeels allemaal al gevonden of zelf geproduceerd om aan de slag te kunnen. Slechts aanvullingen en kleine wijzigingen zullen nodig zijn.