Jongeren en interactieve media

Afgelopen week kreeg ik het onderzoek jongeren en interactieve media in de (brieven)bus van Kennisnet. Een interessant onderzoek dat stelt dat jongeren vier typen gebruik van interactieve media kennen:

  1. Browsing – het gebruik van toepassingen als e-mailen, websurfen, informatie zoeken en msnen.
  2. Performing – het spelen van games incl. virtuele werelden.
  3. Interchanging – het gebruik van diverse soorten social software zoals Hyves of forums. Men legt verbanden met anderen en wisselen informatie uit.
  4. Authoring – het produceren van digitale content zoals videos, podcasts of muziek.

Wat opvalt is dat voor het MBO het de meeste studenten netwerkers (60%) zijn. Gevolgd door de traditionalisten (23%), producten (9%) en gamers (8%).

De gebruikersgroepen die in het rapport onderscheiden worden zijn te mappen op de typen gebruik, waarbij de gebruikersgroep traditionalisten de voorkeur hebben voor een vaste telefoon en elkaar echt zien. De overige drie: netwerkers, producenten en gamers zijn te mappen op respectievelijk interchanging, authoring en performing. Deze drie gebruikersgroepen consumeren allemaal naast hun specifieke gebruik.

Dit beeld bevestigd wat ik zelf in meerdere posts heb geconstateerd rondom het mediagebruik van studenten. Met name Hyves is zeer populair naast het websurfen op bijvoorbeeld YouTube.

[ad#reclame]

Binnenkort schrijf ik een post met mijn ervaringen rondom de tweede keer dat we op de ICT-Academie een mediawijsheidweek georganiseerd hebben, waarbij gesteld kan worden dat studenten beperkt vaardig zijn in het zoeken van informatie en vooral het kritische vermogen ontberen om betrouwbare van niet betrouwbare informatie te onderscheiden. Ook andere edubloggers bevestigden dit beeld in reactie op mijn eerdere posts, tijdens presentaties of in hun eigen posts of presentaties. Ook Wilfred Rubens reageerde enige tijd geleden hier op het rapport.

Het rapport trekt de volgende (te verwachten) conclusies voor het onderwijs:

  1. Weinig jongeren zijn vaardig of geinteresseerd in content-productie;
  2. Wat leuk is om thuis te doen, is niet per se leerzaam op school;
  3. Vier vormen van mediagebruik duiden op corresponderende manieren van leren (leerstijlen);
  4. Hou in het onderwijs rekening met diversiteit.