Huiswerk Sessie 2.1 – Reflectie

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemers (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van mijn de opdracht om naar aanleiding van mijn bevindingen van sessie 2.1 waarin een start gemaakt is met het ADDIE-model een reflectie te schrijven.

Zier hier de analyse fase van het leerarrangement dat in de periode van april tot en met half juni aangeboden wordt aan de studenten van de opleiding Medewerker  Beheer ICT van de ICT-Academie.

De volgende vragen moeten minimaal beantwoord worden:

  • Wat vind je van de ADDIE systematiek?
  • Is die volledig nieuw voor je of heb je al eens eerder een dergelijke systematiek gezien? Zo ja, welke?
  • Zijn er tijdens de analysefase zaken boven water gekomen die je hebben verrast? Zo ja, welke?
  • Geef aan in hoeverre je het onderwerp van je arrangement hebt bijgesteld na het uitvoeren van (een deel van) de analysefase.

De ADDIE systematiek is niet nieuw voor me, althans als opgeleide Bedrijfsgerichte Informaticus heb ik een groot aantal ontwikkelmethodieken tot me genomen en gebruikt: Object Modelling Technique (OMT), Systems Development Model (SDM), de Architectural Design aanpak van Cap Gemini met een aantal aandachtsgebieden (business, applications, infrastructure, security en governance), et. cetera. Het gedachtegoed achter al deze methodieken is steeds hetzelfde: Hoe kom ik stap-voor-stap tot een gedegen product van een gedegen analyse via ontwerp en implementatie naar een uitrol in de organisatie. In ieder fase is de focus anders en communiceer je mogelijk met andere stakeholders. De ADDIE aanpak is voor mij snel te grijpen en ik zie geen problemen om deze toe te passen. De opbouw is logisch en zo in eerste instantie komen alle belangrijke vragen aan bod.

Tijdens het maken van de analyse zaken zijn er geen zaken aan bod gekomen die me verrast hebben. Een groot deel van de tekst kon ik deels overnemen, bijvoorbeeld wat er geleerd moet worden, en herschrijven voor deze toepassing.

Het onderwerp is op dit moment niet bijgesteld, echter zou het kunnen dat dit in de toekomst wel gebeurd. Dit omdat dit project achteraan in de rij staat. Mochten er een aantal projecten zijn die voorafgaand wijzigen, dan kan dat natuurlijk invloed hebben op dit project. Het zullen echter altijd kleine wijzigingen zijn, omdat de grote lijn wel degelijk staat.