ADDIE – Analyse van een leerarrangement

In deze post laat ik mijn analyse-fase zien van een leerarrangement dat de studenten van de opleiding Medewerker Beheer ICT in de periode van april tot half juni gaan doorlopen. In de leergang Technology Enhanced Learning wordt gebruik gemaakt van het ADDIE-model.

In het laatste project voor de Proeve van Bekwaamheid voor kerntaak 1 van de opleiding Medewerker Beheer ICT komt alles samen. Dat wil zeggen dat alle kennis en vaardigheden die in voorafgaande projecten (met soms geen, soms een beperkte en soms een volledige beroepscontext) geleerd zijn toegepast wordt in dit project: “Publiceren binnen een Windows 2003 omgeving”.

Indien een student het project met een voldoende afsluit moet deze in principe de Proeve van Bekwaamheid kunnen halen.

Doel

Studenten moeten voor de helpdesk van het KW1C een prototype van de huidige administratieve omgeving maken en aanvullen met een eenvoudige helpdesk website. Via deze website “Hoedoejedat.edu” moeten medewerkers in staat gesteld worden om de antwoorden op veelvoorkomende vragen (FAQ) zelf te vinden. De antwoorden worden in de vorm van een schriftelijke instructie (in Word) of mondelinge instructie (in een screencast) aangeboden.

Bovenstaande omvat werkproces 3.1 van de opleiding Medewerker Beheer ICT, zie onderstaande samenvatting van het werkproces.

WP1.3

Om bovenstaande te realiseren moeten studenten in staat zijn om een Windows 2003 Domain Controller (inclusief DNS-server) in te richting met gebruikers, groepen en op basis hiervan rechten in te stellen op mappen. Tevens moet het prototype aangevuld worden met een webserver (IIS) en een FTP-server onder Windows 2003 om zo de website te kunnen hosten en beheren op afstand. Daarnaast moeten er twee clients in het Domain toegevoegd worden: Windows XP en Ubuntu Linux.

Bovenstaande omvat werkproces 1.2 van de opleiding Medewerker Beheer ICT, zie onderstaande samenvatting van het werkproces.

WP1.2

Het gehele project wordt individueel opgeleverd doordat met VMWare een aantal virtuele machines (Windows XP, Ubuntu Linux en Windows 2003) worden aangemaakt.

Doelgroep

Doelgroep van dit leerarrangement zijn 1e jaars studenten van de opleiding Medewerker Beheer ICT (ongeveer 75) die ongeveer 30 weken school gehad hebben. In deze weken hebben ze gewerkt aan de benodigde voorkennis door een aantal projecten uit te voeren:

 • Thema Desktop besturingssystemen:
  • Windows XP als Desktop;
  • Ubuntu Linux als Desktop;
  • Windows XP, Vista en Ubuntu Linux als triple boot Desktop.
 • Thema Mediawijsheid
 • Thema Hardware:
  • Ontwerpen van een Windows XP pc;
  • Ontwerpen van een Ubuntu Linux pc;
  • Ontwerpen van een Windows Vista Ultimate Game pc.
 • Thema Besturingssystemen en werkgroepen
  • Aanmaken werkgroepen in Windows XP;
  • Aanmaken werkgroepen in Windows XP en Ubuntu Linux.
 • Thema Helpdesk
  • Maken van een mondelinge instructie (screencast);
  • Maken van een schriftelijke instructie.
 • Thema Virtualisatie

Het geheel wordt ondersteund door ondersteunend en aanvullend onderwijs, zoals Nederlands, Engels, Aries PC Technician, praktijk, et cetera.

Studenten zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om projecten te doen, omdat dit 1. de opleiding van hun keuze is, en 2. goed aansluit bij de doeners leerstijl van de meeste studenten (intrinsieke motivatie). Daarnaast wordt er duidelijk op resultaat gestuurd door het geven van cijfers. Tot nu toe wil men graag een hoog cijfer scoren voor een project (extrinsieke motivatie).

De studenten zijn op 1 na allemaal jongens. Ze hebben gekozen voor een voltijd ICT-opleiding en zo over het algemeen ICT-minded. Het grootste aantal studenten is tussen de 16 en 17 jaar.

Het geheel vindt plaats op de infrastructuur van de ICT-Academie waar studenten met een eigen externe eSATA hardeschijf via VMWare virtueel een eigen netwerk kunnen opbouwen. De benodigde software is reeds aanwezig.

Inhoud

De kennis en vaardigheden voor dit leerarrangement bezit ik zelf volledig, echter wordt het project ook samen met twee collega’s ontwikkeld en uitgevoerd.

In het project moeten studenten een client-server omgeving inrichten voor een klant met Windows 2003 als Server, Ubuntu Linux en Windows XP als Desktop. In deze client-server omgeving moeten de desktops inloggen op het domein van de server, alsook contact kunnen maken met de website van de Helpdesk via de webbrowser.  Deze website draait evenens op Windows 2003 Server (onder IIS).

Een groot deel van het materiaal is reeds digitaal beschikbaar en heeft zich enige jaren al bewezen. In dit materiaal zijn de leerdoelen duidelijk omschreven aan de hand van Romisowski. Het is beschikbaar in de vorm van word-documenten die via PDF in Natschool aangeboden worden. Daarnaast zijn er diverse opdrachten met verwijzingen naar Wikipedia en worden screencasts veelvuldig gebruikt. Al het materiaal is zelf ontwikkeld en dus rechtenvrij te gebruiken. Tevens wordt een deel van het materiaal via een Creative Commons License al aangeboden op YouTube en als vodcast via iTunes en min weblog Innovatie in ICT en Onderwijs.

Afgelopen jaar is de context groter geworden door het onderdeel Helpdesk toe te voegen. Komende schooljaar moet het materiaal aangepast worden op basis van hetgeen vorig jaar geleerd is. Verder moeten  er mogelijk software versies geupdate worden, zoals van Windows 2003 naar Windows 2008.

Omgeving

De ICT-Academie werkt al jaren op de manier waarop dit project uitgevoerd gaat worden en kan op groot draagvlak rekenen van directie en collega’s. Doordat de projecten die vooraf uitgevoerd worden in dezelfde lijn liggen zijn tevens studenten in staat de gebruikte systematiek op te pakken. Tevens hebben studenten in november een week mediawijsheid genoten, waardoor ook op dat vlak bepaalde kennis en vaardigheden aanwezig zijn.

Het geheel wordt blended aangeboden doordat naast al het materiaal: projectomschrijving, studietaken, beoordelingsformulieren, bronnnen, et cetera in N@tschool ook just-in-time instructie gegeven wordt aan ongeveer 37 studenten. Tevens is er ondersteunend en aanvullend onderwijs aanwezig.

Middelen

Het project wordt zelf geschreven door mijzelf en twee collega’s. In het plan van inzet heb ik zelf 4 uur per/week om projecten te ontwikkelen. Mijn collega’s hebben eveneens een aantal uren per week hiervoor. Deze tijd moet echter verdeeld worden over alle projecten die ontwikkeld moeten worden. Maar, we beginnen al op zo’n 80% doordat alle projecten reeds een aantal jaren draaien. En ieder jaar met de beschikbare tijd wordt verbeterd.

Alle docenten beschikken over een eigen laptop met VMWare, Word en in mijn geval ook de benodigde software om screencasts te maken.

www.hoedoejedat.edu