Leergang TEL: Instructional Design en het ADDIE-model

Het eerste blok van de Leergang TEL zit erop. Vandaag zijn we gestart met het tweede blok. Hoofdmoot van dit blok is het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een leerarrangement waarin het geleerde in TEL toegepast wordt.

Gestart wordt met nog een keer in te gaan op de eisen die gesteld wordt aan de Leergang TEL. In dit kader wordt opgemerkt dat in de huidige literatuur rondom Technology Enhanced Learning veel gesproken wordt over TPACK – een raamwerk waarin de competenties van een moderne docent genoemd worden:
1. Technologische kennis;
2. Vakinhoudelijke kennis;
3. Pedagogische en didactische kennis.

Vervolgens gaat Sem van Geffen in op Instructional Design en het ADDIE-model. Het ADDIE-model is een uniform model voor het systematisch ontwikkelen van een leersituatie.

[ad#reclame]

Het ADDIE-model omvat de volgende stappen:
1. Analysis – weet wat je wilt, wie is de doelgroep, wat zijn de middelen en wat is de inhoud die je gaat aanbieden, et cetera.
2. Design – in welke volgorde bied ik zaken aan, welke media gebruik ik, et cetera.
3. Development – het maken van het materiaal. In de Leergang TEL wordt aangeraden om zo veel mogelijk materiaal het te gebruiken.
4. Implementation – het uitzetten van de leersituatie bij de studenten. De tip hierbij is om eerst een tryout te doen om vervolgens je leersituatie aan te passen.
5. Evaluation – het meten van de leerwinst bij de studenten, maar ook het reflecteren op de leersituatie; wat liep goed, wat liep niet, wat heb je er van geleerd, et cetera.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model-ADDIE.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model-ADDIE.png

Vervolgens wordt er een voorbeeld gepresenteerd: van leerinhoud naar e-leerinhoud.

Na het diner wordt vervolgens in detail in voorbeeld doorgelopen van een van de projecten binnen het Koning Willem I College. Een zeer waardevolle oefening om de denkstappen nog beter te vatten.