Huiswerk Sessie 1.3 – Reflectie

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemers (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van mijn de opdracht om naar aanleiding van mijn bevindingen een reflectie te schrijven.

In sessie 1.2 werd na een overzicht van mogelijke Web 2.0 toepassingen vervolgens in een carrousel voor de aanwezigen een mogelijkheid geboden om kort de diepte in te gaan met een drietal onderwerpen. In deze sessie was ik meer als “expert” dan “student” aanwezig doordat ik het overzicht verzorgde en tevens een sessie verzorgde over Google Docs (zie bovenstaande en onderstaande Powerpoint). Gezien mijn rol niet echte leerpunten tijdens deze sessie, maar erg leuk om in de rol van “expert” mee te werken aan de leergang.

In sessie 1.3 verzorgde ICT Jurist Arnoud Engelfriet de start (zie mijn verslag van het boek en mijn verslag van de bijeenkomst voor mijn bevindingen). Vooraf had ik het boek al gelezen. Dit maakte dat ik heel concreet kon doorvragen op onderwerpen. Als ik kijk naar mijn eigen (her)gebruik van bronnen dan citeer ik altijd netjes de bron, en geef ik ook duidelijk aan dat iets een citaat is. In WordPress is hiervoor een speciale stijl. Met betrekking tot het (her)gebruik van foto’s besef ik me nu dat dat alleen maar kan als ik ook echt citeer. Een foto van een bedenker van de prof. dr. van een bepaalde leertheorie kan ik zonder problemen plaatsen. Mijn weblog heb ik aangevuld met een disclaimer waarbij ik duidelijk aangeef dat de weblog volledig mijn eigen persoonlijk mening bevat en niet de mening van mijn werkgever(s) hoeft te zijn. Verder geef ik aan dat ik ongepast commentaar verwijder. Zie hier mijn disclaimer:

In deze weblog zet ik mijn persoonlijke gedachten op het internet over Innovatie in ICT en Onderwijs. Deze weblog schrijf ik op persoonlijke titel en is derhalve geen weerslag van gedachten, intenties, plannen of strategieën van mijn huidige of vorige werkgevers.

Op deze weblog kan gereageerd worden, echter wordt ongepast commentaar verwijderd.

Leuk is dat op basis van mijn weblog een aantal andere webloggers geïnspireerd heb om ook een disclaimer toe te voegen. Bij het maken van instructievideo’s begin ik altijd met een disclaimer (tip van Jan Jacobs) en gebruik ik creatieve commons muziek van Jamendo. Het opnemen van handelingen in een bepaald product valt onder het citaatrecht en is derhalve geoorloofd. Binnen de lessen met de studenten van de ICT-Academie besteed ik op dit moment nog geen aandacht aan dit onderwerp, maar is wel iets om op te gaan pakken. Dit jaar (zie verderop) voeg ik eerst het onderwerp betrouwbaarheid van websites toe.

In het tweede deel van deze sessie werden er een aantal subonderwerpen rondom mediawijsheid verdeeld tussen diverse werkgroepjes. In mijn groepje stond het onderwerp Informatievaardigheden centraal. Voor mijn bijdrage zie Google Sites. Wat me opgevallen is, is dat we als groep vooral de onderwerpen efficiënt verdeeld hebben, terwijl het echt virtueel samenwerking niet echt van de grond is gekomen. Via e-mail is kort op elkaars inbreng gereageerd, terwijl via opmerkingen in Google Sites je ook zou kunnen samenwerken. Ik heb ook op deze wijze inbreng gegeven, echter werd via mail terug gereageerd. Waarom? Mogelijk het vertrouwende medium email waar snel op teruggegrepen wordt. Verder denk ik dat de laatste sessie vlak voor de vakantie met de grote examenpiek en vervolgens de vakantie om daarna weer met de grote opstartdrukte aan de gang te gaan, mogelijk het echte virtuele samenwerken in de wielen heeft gereden. Onnodig, want juist het elkaar niet fysiek kunnen treffen is juist op deze manier te regelen, maar gezien de grote drukte en lange dagen wel begrijpelijk m.i.

Het gebruik van Google Sites is echt zeer eenvoudig, maar wel beperkt in de grafische vormgeving van het geheel. Mijn eigen weblog onder WordPress levert hiervoor meer vrijheid, maar ik besef me dat dit veel meer kennis en vaardigheden vraagt van de gebruiker.

Rondom mediawijsheid ben ik al enige tijd bezig om via een mediawijsheidweek mijn studenten op te voeden in het gebruik van nieuwe media. Hiervoor heb ik reeds diverse materialen ontwikkeld waarin ik tot nu toe de onderwerpen Zoeken en Vinden (zie onderstaande presentatie – een bewerking van het materiaal voor de workshop van afgelopen zondag voor de Kring Vrienden van Den Bosch), RSS, Webloggen en social bookmarking behandel.

Mijn voornemen is om dit schooljaar ook het onderwerp betrouwbaarheid van internetbronnen aan te kaarten, o.a. door het gebruik van de website WebDetective. Op dit moment ben ik hiermee druk bezig en zal vlak de herfst voor de tweede keer uitgevoerd worden.

Ik heb gemerkt dat het onderwerp Mediawijsheid zeer belangrijk is voor onze studenten. Het lijkt alsof de nieuwe generatie zeer bedreven is in het gebruik van technologie, echter is het slim en verstandig gebruik nauwelijks aan de orde. Tevens is de aandacht beperkt op een aantal zaken op het internet, o.a. Games, Hyves, et cetera en niet op de meer serieuze toepassing, o.a. LinkedIN, social bookmarking, RSS, webloggen, et cetera.

Ik ben erg benieuwd naar het 2de blok waarin we via het R2D2-model een ontwerp gaan maken voor lesmateriaal. Mijn voornemen is om met video aan de slag te gaan en zo inzicht te krijgen in de mogelijke positieve, denk bijdrage aan leren en motivatie, maar ook de negatieve, denk aan cognitive overload, effecten.