Hoge verwachtingen van technologie in het onderwijs worden niet waargemaakt – waarom?

In mijn weblogitem over Waarom video in de Les schreef ik over de tip van Chantal Gorissen meer te zoeken naar Richard Mayer van Cambridge University.

Richard Mayer is een autoriteit op het gebied van multimedia leren in de wereld. Ik kwam via via terecht op het artikel An Interview with Richard E. Mayer: About Technology van Jyrki Suomala en Michael F. Shaughnessy.

Verwachtingen van technologie in het onderwijs

In dit interview geeft Mayer aan dat de verwachtingen rondom technologie in het onderwijs tot nu toe nog geen echte impact hebben gehad. Hij schetst een mooi overzicht van de verwachtingen technologie in het klaslokaal in de vorige eeuw.

1920 Vervanging van boeken door film.
1930 Radio wordt het centraal hulpmiddel in het klaslokaal zodat er continue verbinding zou zijn met de wereld.
1950 Schooltelevisie wordt het toekomstige medium en zal het boek vervangen.
1960 Computer ondersteund leren wordt het model, waarbij op termijn de docent zelfs vervangen gaat worden.

Afgelopen decennia zijn dezelfde claims keer op keer uitgesproken, bijvoorbeeld over computers in het onderwijs, het internet, mobiele telefonie, et cetera. Interessant is af te vragen waarom?

Waarom lost technologie de hoge verwachtingen niet in?

Volgens Mayer heeft dit te maken met de aanpak. De technologie staat en stond centraal, terwijl het leren centraal moet staan. In zijn onderzoek heeft Mayer het leren als uitgangspunt genomen specifiek op het vlak van Multimedia leren:

Multimedia learning occurs when material is presented in more than one format, such as in words and in pictures. In particular, we have been tracking down the conditions under which multimedia presentations concerning scientific explanations lead to meaningful, constructivist learning. We have found, for example, that adding animation to narration improves learners’ understanding, and we have identified six principles for how to combine visual and verbal materials.

In een eerdere blogpost schreef ik over de Cognitive Multimedia Theory van Mayer met een aantal concrete aanwijzingen van wat wel/niet werkt.

[ad#reclame]

Wat mij betreft een leuk artikel met als boodschap dat echte veranderingen kunnen plaatsvinden als vanuit leren gekeken wordt naar nieuwe technologie en niet vanuit de technologie zelf. Een open deur? Natuurlijk, maar helaas wordt deze te weinig echt geopend!

Waarom video in de les?