The Generation Gap – het verschil in digital natives en digital immigrants

Leuk om regelmatig tips te ontvangen van collega’s en studenten om mijn weblog te vullen. Mijn collega Jan Jacobs spant in ieder geval de kroon.

Een interessante video met inzichten over de digital natives en digital immigrants van onze huidige samenleving.

In de video wordt verteld dat de oudere generatie steeds meer moeite heeft om de veranderingen in technologie bij te benen.

Waar bij de oudere generatie de televisie en kranten het medium zijn. Waarbij de producenten bepaalden wat je keek. De nieuwe generatie is gewend om video’s op het moment dat ze willen te bekijken (Video on Demand). Je kunt televisie stopzetten, vooruitspoelen, etc. Video kan zelf gemaakt worden en geupload worden naar het internet. Zo wordt er door de consument content gemaakt. Neem bijvoorbeeld Youtube waarbij er per dag 57.000 video’s geupload worden. Veel ouderen hebben angst voor de technologie, terwijl de huidige generatie jongeren deze angst niet hebben.

[ad#reclame]

Daarnaast zijn er verschillen in waarden tussen de oudere en jongere generatie: analogue values en digital values. Wat de ene generatie privé vindt, is voor de andere generatie oké om op het internet te zetten.

Verder is de oudere generatie bereid om te betalen voor content, terwijl de jongere generatie dat niet is. Men is gewend om gratis de beschikking te krijgen over content.

Voor de traditionele media is het lastig om hiermee om te gaan. Aan de ene kant verliezen ze ouderen als men opschuift naar internet, on demand, het reageren op artikelen, et cetera. Juist omdat de oudere generatie niet met deze technologie om kan gaan (o.a. angst). Terwijl voor de traditionele deze omslag nodig is om ook de jongere generatie aan zich te binden. Een boeiende spagaat.

Er is natuurlijk al al veel over gezegd en geschreven, toch voor mij een boeiende video die ik wilde delen als digital native, toch?

Wat ben ik eigenlijk? Een product uit het jaar 1970 met de TV en krant als belangrijkste medium, echter vanaf een jaar of 14 aan de slag met computers, modems, bulletin boards, het ontstaan van het internet, et cetera.