IPDP, oftewel: POP voor mijn Chair opleiding

Vandaag ben ik bezig geweest met het afronden van mijn IPDP (oftewel: POP in goed Nederlands) voor mijn Chair opleiding op basis van de feedback van Dave Gatewood die ik gekregen heb. Alle doelen zijn gezet voor het komende schooljaar met als hoofddoelstelling: het leren van het effectiever managen van verandering. Voor mij zijn hier een aantal aspecten van belang: mijn eigen leer- en gedragsstijl, de stijlen van anderen en mijn (in)effectieve reactie hierop, theorieën over verandering bijvoorbeeld in de vorm van fases waar een team doorheen gaat en de effectieve rol van de leider op dat moment, et. cetera.

[ad#reclame]

Afgelopen week kwam de foto van de deelnemers aan deze Chair opleiding binnen via mail.

WLDI Class 2009-2010

Een leuke internationale groep met ieder zijn eigen leerdoelen, echter met als grote overeenkomst dat iedereen bereid is om te leren. Ik ben benieuwd hoe ik aan het eind van komend schooljaar terug kijk op de Chair opleiding.