Cognitive Multimedia Theorie

Het voordeel van de vakantie is dat mijn stapeltje leesvoer nu eens echt doorgelezen kan worden. Afgelopen dagen kwam ik het artikel: Een les voor het digibord van het blad COS.

In dit artikel wordt gesproken over de Cognitieve Multimedia Theorie van Mayer uit 2001. CMT gaat uit van drie principes:

  1. Dual channel assumptie: de vooronderstelling dat wij informatie via twee kanalen verwerken: visueel via de ogen en auditief via de oren.
  2. Limited Capacity assumptie: de vooronderstelling dat wij slechts een beperkte hoeveelheid informatie in ons werkgeheugen kunnen vasthouden.
  3. Active processing assumptie: de vooronderstelling dat wij spontaan, actief informatie verwerken.

Interessant is dat de dual channel assumptie handvatten geeft voor hoe je een powerpoint (zoals in dit artikel) of bijvoorbeeld een screencast moet maken. Het gebruik van gesproken woord en beeld betekent dat er via 2 kanalen informatie tegelijkertijd verwerkt wordt. Het niet gebruiken van gesproken woord, maar tekstkaders, maakt dat 1 kanaal niet gebruikt wordt. Het kanaal dat wel gebruikt wordt, wordt mogelijk overbelast door de limited capacity assumptie (doet met sterk denken aan de Cognitive Load Theory trouwens).

[ad#reclame]

Voor mij een mooi handvat in de zoektocht naar het waarom? en hoe? van video. Ik heb beide weblogitems hierop aangepast, zodat er steeds een actuele stand is.