Gecijferdheid ook voor niveau 3 en 4

In een weblogitem in juni 2008 berichtte ik over mijn ervaringen met de rekenvaardigheid van de niveau 2 studenten:

Wat me de afgelopen jaren opgevallen is, is dat de rekenvaardigheid van de studenten van de opleiding Medewerker ICT (Bol-2) echt zeer belabberd is.

Echter gold dit ook voor een groot deel van de niveau 3 en 4 studenten. Komend schooljaar komt ook voor deze groep studenten het programma gecijferdheid beschikbaar.

De onderwerpen die aan de orde komen in Gecijferd 34 zijn (net als in Gecijferd 12) gebaseerd op het rapport Over de drempels met rekenen van de commissie Meijerink en op het Raamwerk rekenen/wiskunde mbo.

Afgelopen schooljaar hebben we geexperimenteerd met gecijferdheid op niveau 2. Het programma is zeer zelfsturend en makkelijk te gebruiken door de studenten, echter is het wel aan te raden om het geheel in te roosteren en klassikaal te starten, de studenten aan het werk te zetten, en ondertussen begeleiding te geven. Dit hadden wij niet gedaan. Hierdoor wordt het als te vrijblijvend ervaren door de studenten.

[ad#reclame]