Huiswerk Sessie 1.2 – TEL: Een overzicht!

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemer (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van een van de opdrachten van sessie 2, namelijk het in kaart brengen van de mogelijkheden van technologie in het onderwijs op basis van een PMI, oftewel: Plus, Minus en Interesting.

TEL-toepassing Plus Minus Interesting

Vrienden-netwerken

Toegang tot al je vrienden, bekenden of mede studenten op een centrale plek.

Je kunt video, foto’s, kennis, et cetera. uitwisselen.

Het medium nodigt uit om niet school zaken te doen. Studenten zouden elkaar om hulp kunnen vragen via een krabbel.

Studenten leren om te gaan met netwerken.

Weblog’s

Mogelijkheid om kennis bij te houden, te reageren om stellingen en zo te leren. Vooral geschikt voor studenten/docenten met een reflectieve leerstijl die houden van schrijven. Als docent starten van een weblog om zo materiaal voor studenten neer te zetten.Als docent starten van een weblog om zo eigen gedachten op papier te zetten en van vakgenoten hier reactie op te krijgen.

Microblogging

In 144 tekens laten weten wat je aan het doen bent. Snel medium met veel non-informatie, b.v. iemand staat zijn tanden te poetsen.

Gebruik van microblogging om studenten op de hoogte te brengen van rooster wijzigingen, et cetera.

Chatten

Op eenvoudige wijze op afstand contact met iemand.

Het medium nodigt uit om niet school zaken te doen.

Gebruik om te communiseren met dove studenten.

Gebruik door studenten na lestijd om kennis uit te wisselen.

Encyclopedieën

Geweldige bron voor studenten over diverse onderwerpen.

Geen garantie dat de aangeboden informatie
daadwerkelijk juist is.

Door docenten te gebruiken om te leren, b.v. informatie over leertheorieën.

Door studenten te gebruiken om te leren. Docenten moeten hier echter wel opdrachten bij bedenken.

Social News sites

Mogelijkheid om zelf nieuws te maken in tegenstelling tot de krant, tv waar journalisten bepalen wat nieuws is.

Vooral geschikt voor studenten/docenten die houden van lezen en/of schrijven.

Gebruik bij talen, marketing & communicatie om taal en/of word of mouth marketing te onderzoeken.

Social bookmarking

Bookmarks op een centrale plek beschik­baar
onafhankelijk van device en lokatie.

Het ontdekken van nieuwe bookmarks van andere
geïnteresseerden in bepaalde onderwerpen.

Plugin moet beschikbaar zijn in de webbrowser, anders is de drempel te hoog om centraal bookmarks op te slaan.

Hyperlinks beschikbaar stellen aan studenten bij een opdracht.

Presentaties

Delen van presentaties met anderen.

Het ontdekken van presentaties van anderen.

Geen.

Mogelijk om presentaties van lessen te delen met studenten.

Video’s

Gebruiken, maken en beschikbaar stellen van video’s.

Het medium nodigt uit om niet school zaken te doen.

Op basis van leerstijl voorkeur van de TV-generatie studenten video’s aanbieden met instructies.

Hergebruik van instructies gemaakt door andere docenten.

Studenten instructies laten maken.

Studenten zaken laten opnemen en hierop vervolgens te reflecteren.

Podcast

Beschikbaar stellen van lesmateriaal als geluidsopname.

Vooral geschikt voor studenten/docenten die houden van luisteren.

Studenten laten reflecteren op zaken via een podcast.

Opdrachten verstrekken via een podcast aan studenten.

RSS

Mogelijkheid om op eenvoudige wijze je eigen “krant” samen te stellen aan de hand van eigen geselecteerde bronnen. Geen. Bijhouden van ontwikkelingen door studenten en docenten.

MUVE

Virtuele omgeving om anderen te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Het medium nodigt uit om niet school zaken te doen.

Hoge drempel in de besturing van een MUVE.

Taal (spreken, lezen) leren in een aantrekkelijke omgeving.

Leren kennen van anderen in een aantrekkelijke omgeving.

Gaming

Een mogelijkheid om studenten lange tijd te laten oefenen met zaken in een uitdagend wereld.

Game verslaving.

Leren managen van een restaurant, pretpark, et cetera.

Concepten van wat games interessant maakt voor de jeugd inzetten in het onderwijs.

Kantoor-toepassingen

Mogelijkheid om samen aan documenten, presentaties, et cetera. te werken.

Geen.

Studenten een groepslogboek laten bijhouden.

Enquêtes digitaal afnemen en automatisch laten verwerken.

In het onderwijs tot nu toe aan de ICT-Academie heb ik gewerkt met de volgende zaken: video’s, rss, weblog’s, encyclopedieën, social bookmarking en presentaties.

Over video zijn mijn ervaringen het meest concreet en positief op dit moment. Ik had gemerkt dat studenten amper lezen. Grote stukken instructie (met plaatjes) worden niet of nauwelijks gelezen. Men bekijkt alleen de plaatjes en nemen zo te weinig op. Daarnaast wil ik het onderwijs flexibilisering, zodat studenten just-in-time kennis tot zich kunnen nemen. Beide zaken zijn duidelijk behaald afgelopen schooljaar. Studenten zijn zeer enthousiast over het gebruik van video. Het blijven inzetten en verder mee experimenteren ga ik dan ook zeker doen komend schooljaar.

Met het gebuik van encyclopidieen heb ik al enige jaren ervaring. Studenten moeten aan de hand van bronnen op Wikipedia.nl in het nederlands of Wikipedia.com in het engels een stuk tekst lezen en hierover een aantal vragen beantwoorden. Het doel van het inzetten van Wikipedia was het activeren van de studenten om zelfstandig op hun eigen wijze kennis te vergaren. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid van flexibilisering, want just-in-time kunnen studenten opdrachten maken. Biede zaken zijn duidelijk behaald afgelopen jaren. Studenten vinden het leuk om dingen zelf op te zoeken, maar zijn soms minder in staat om de grote lijn ergens uit te halen. Wat tevens veel voorkomt, maar dat is een algemeen probleem, is dat studenten letterlijk tekst copieren. Het hanteren van het beoordelingscriterium “in eigen woorden” helpt als je hier concreet aan vast blijft houden. De inzet van Wikipedia in de klas blijf ik gezien mijn ervaringen zeker inzetten.