Leren met de www-factor

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemer (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van een van de opdrachten van sessie 2, namelijk het lezen van een aantal onderzoekrapporten. In deze post een samenvatting van het volgende rapport.

Leren met de www-factor

In deze bachelor thesis van Jeroen Gerth noemt hij de volgende uitgangspunten voor mediaeducatie, oftewel: welke onderdelen moeten aangeleerd worden bij de jeugd:

  • ICT-vaardigheden – Voor het gebruiken van nieuwe media, moet de leerling over goede ICTvaardigheden beschikken. Hieronder wordt het bedienen van de computer, camera en andere opname- en communicatiemiddelen verstaan.
  • Informatievaardigheden – Informatie op nieuwe media als het internet heeft andere eigenschappen dan informatie in traditionele media zoals boeken, tijdschriften, kranten, radio en in de meeste gevallen ook de televisie. Het vergt andere manieren van zoeken, vinden, ontvangen, lezen, beoordelen en verwerken en waar nodig ook communiceren.
  • Auteursrecht – Met de komst van nieuwe media is plagiaat in het onderwijs een groeiend probleem. Doordat er zo veel informatie en werk zonder veel moeite beschikbaar is, wordt er veel geknipt en geplakt zonder bronvermeldingen. Een kritische houding en blik naar de bruikbaarheid van informatie is gewenst.
  • Audiovisuele geletterdheid – Nieuwe media introduceren ook een nieuwe geletterdheid. Veel informatie in de nieuwe media komen in audiovisuele vorm. Een video of een afbeelding bevatten ook veel informatie. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van beeld en geluid dat het kunnen “lezen” en het “schrijven” van deze media belangrijker wordt.
  • Digitale identiteit – Een ander belangrijk aspect is de digitale identiteit. Jeugdigen profileren zich massaal op het internet op sites als Hyves en Partyflock en experimenteren met hun identiteit. Wat zijn echter zaken om op te letten en hoe ga je met je digitale identiteit en die van anderen om?

Jeroen Gerth beschrijft drie revoluties die de afgelopen eeuwen de reveu gepasseerd zijn: 1. boekdrukkunst, 2. electronische media en 3. van eenzijdige naar tweezijdige communictie. Revolutie nummer 3 is momenteel vol aan de slag.

In een duidelijk overzicht positioneert Jeroen Gerth het verschil tussen traditionele media en nieuwe media.

19-5-2009-20-58-45

Uiteraard heeft dit verschil gevolgen voor mediaeducatie in het onderwijs. In de laatste hoofdstukken beschrijft Jeroen Gerths een aantal technologieen: Weblogs, RSS, Wiki´s, Social Bookmarking, Podcasting en gaat het als laatste in op mediawetgeving en de rol van leeromgevingen in nieuwe media. Wat mij betreft een mooi en duidelijk overzicht van de mogelijkheden.