Huiswerk Sessie 1.1 – Ontwikkelingen op arbeidsmarkt

In deze post de uitwerking van mijn een van mijn eerste opdracht(en), namelijk 5. het maken van een opstel waarin u de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor mijn leerlingen in kaart brengt en accenten zet bij de technologische kennis en vaardigheden die ze daartoe moeten ontwikkelen.

Open source

Afgelopen maanden is er in onderwijsland aandacht voor open source gebruik in het MBO. Novell heeft samen met het Loket MBO ICT afgesproken om Linux onderwijs gratis te gaan aanbieden in samenwerking onderling. Het bericht komt vlak nadat politieke partij GroenLinks kamervragen stelde over het gebruik van opensourcesoftware in het onderwijs. Dat zou nu nog te weinig aandacht krijgen.

Studenten zullen het principe achter open source moeten kennen, de belangrijkste open source producten kunnen opsommen, open source software kunnen installeren, configuren en gebruiken. Tevens zal men hulp moeten kunnen bieden aan gebruikers van open source producten. Binnen de opleidingen aan de ICT-Academie zal (en wordt reeds onder mijn aanvoering) invulling gegeven aan bovenstaande leerdoelen door gebruik te maken Ubuntu Linux, Likewise, GIMP, Open Office, Firefox, et cetera.

Zie ook: Innovatie in ICT en Onderwijs en Volkskrant.

Open standaarden

Naast het gebruik van open source is het gebruik van open standaarden een verplichting voor overheidsinstellingen per april 2008, aldus het Ministerie van Economische zaken. Het gebruik van open standaarden moet:

de overheid toegankelijker maken, minder afhankelijk van ICT-leveranciers en het zorgt dat innovatie meer kans krijgt.

Studenten zullen de principes achter open standaarden moeten kennen, de belangrijkste open standaarden kunnen opsommen en open standaarden kunnen gebruiken in hun vakgebied. Binnen de opleidingen aan de ICT-Academie wordt reeds in de lessen gebruik gemaakt en aandacht besteed aan ODF, TCP/IP, DPF, HTML, CSS, XML, J2EE, et cetera.

Mediawijsheid

Het gebruik van media in het ICT-vak is een must om up-to-date te blijven in een vakgebied dat steeds sneller veranderend. Het zelfstandig bijhouden van het vakgebied door gebruik te maken van bijvoorbeeld instructievideo´s op websites van leveranciers (vaak in het Engels), het volgen van weblog´s via RSS, het verzamelen en delen van bookmarks met vakgenoten en het onderhouden van sociale netwerken zijn noodzakelijke tools voor de moderne ICT-er.

Het aanleren van het  “verstandig” gebruiken van deze tools is noodzakelijk voor de ICT-Academie. Denk hierbij aan: effectief zoeken van informatie, veilig op het internet surfen en het respecteren van privacy, auteursrechten, ethiek en netiquette. Binnen de opleidingen aan de ICT-Academie is onlangs een eerste mediawijsheidweek gegeven waarin aandacht besteedt is aan een deel van bovenstaande zaken. Komende schooljaar zal dit verder uitgebreidt worden.

Zie ook: mindmap Accenten op TEL, Digibewust.nl, GratisCursus.be voor hoe je effectief zoekt op het internet en Mediawijsheid op Kennisnet.

Voor bovenstaande aandachtsgebieden heb ik gebruik gemaakt van mijn verzamelde hyperlinks op delicious, de mindmap Accenten op TEL en de bestudeerde bronnen. Van een aantal bronnen heb ik een samenvatting gemaakt, zie hiervoor LeergangTEL op mijn weblog.