Huiswerk Sessie 1.1 – Net Generation bestaat niet

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemers (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van een van mijn eerste opdrachten, namelijk het lezen van een groot aantal onderzoekrapporten. In deze post een samenvatting van het volgende rapport.

Net Generation bestaat niet

In deze column komt Hans Roes tot de conclusie dat de Net Generation, pubers die als vanzelfsprekend technologie gebruiken, niet bestaat.

Uit diverse initiatieven (o.a. het aanbieden van Widgets in Facebook, iGoogle, maar ook het gebruik van RSS) van Hans Roes bleek dat de Net Generatie onbekend is met bijvoorbeeld Facebook Applicaties en RSS Readers. Zijn bevindingen worden ondersteund door Rolf Shulmeister in zijn publicatie Gibt es eine “Net Generation”?.

Het gevaar van een overhype van de Net Generation zit hem in het toedichten van vaardigheden en het aanpassen van het onderwijs hierop op alle studenten, terwijl slechts een kleine groep voorlopers, op dit moment, over deze vaardigheden beschikken.

Toch is Hans Roes positief over het gebruik van Web 2.0 in het onderwijs:

Blijft over de vraag of we met web 2.0 op de goede weg zitten. Ik denk het wel. Innoveren in het hoger onderwijs is altijd eerder een zaak van technology push. Het kost nu eenmaal tijd voordat vernieuwingen doordringen tot grotere groepen studenten en docenten, om daarna als vanzelfsprekend te worden beschouwd. Web 2.0 maakt het mogelijk om snel tot resultaat te komen zonder grootschalige, opgetuigde projecten of fundamentele discussies over de vervanging van legacy systemen. Mislukkingen, die minstens zo leerzaam zijn als successen, zijn minder kostbaar geworden.