Huiswerk Sessie 1.1 – De digitale wereld, een nieuwe kijk op leren

Op het Koning Willem I College ben ik begonnen aan de Leergang Technology Enhanced Learning als deelnemers (en trainer). In dit kader moet ik een aantal opdrachten uitwerken de komende 18 maanden.

In deze post de uitwerking van een van mijn eerste opdrachten, namelijk het lezen van een groot aantal onderzoekrapporten. In deze post een samenvatting van het volgende rapport.

De digitale wereld, een nieuwe kijk op leren

In dit rapport komt de vraag aan bod of de positieve of negatieve effecten van ICT de overhand hebben. Voor drie onderwerpen is deze vraag steeds aan de orde:

  1. Games en communities – het rapport stelt dat er veel onderzoek gedaan is naar de effecten van Gaming. De positieve effecten voeren de boventoon. Gaming bevordert het ontwikkelen van sociale competenties en de creativiteit van de spelers. het belangrijkste negatieve effect van Gaming is de mogelijkheid van verslaving.
  2. Profielsites, weblogs en de prosument – bij het internet gebruik staat de zoektocht van vitamine “R” centraal. Het leggen en onderhouden van Relaties. Waar men voorheen informatie opzocht op het internet wordt er nu meer informatie toegevoegd door de gebruikers. De consument wordt prosument. Aandacht hierbij moet uitgaan bij het “opvoeden” van jongeren bij het uploaden van informatie, want immers informatie gaat nooit meer weg. Het leren door kennis te nemen van informatie van anderen staat centraal. Ze maken hierbij gebruik van een netwerk.
  3. De net generatie en leren – voor de Net generatie ligt het minder voor de hand om zelfstandig iets op te lossen en meer om in teams te werken. De toename van de informatiestroom vraagt dat de student leert om informatie te vinden, te selecteren, te interpreteren en te bewerken. Het onderwijs krijgt steeds meer een rol in leren leren, omdat kennis snel verouderd. Het gaat er niet meer om om kennis paraat te hebben, maar om kennis snel te vinden in je netwerk. Gevaar van netwerken is dat mensen zich aansluiten bij wat ze interessant vinden en zo een beperkt beeld van de wereld opdoen. De docent/opvoeder zal hierin een rol moeten spelen om zo het blikveld van de student te verruimen.

Samengevat kan worden Drs. Metje Jantje Groeneveld, auteur van het rapport, op de drie aspecten voornamelijk een positief effect ziet op het leren.