Het verschil tussen leadership en management

Eindelijk even tijd om te bloggen over mijn trip naar Nashville. In het bijzonder over de presentaties en roundtables die ik bijwoon op de Chair conferentie: “Playing to your strenghts” van de Chair Academy.

De eerste dag heb ik de pre conference round table van Bill Lamb bijgewoond: The trick to being a new chair.

Ingegaan wordt op de “lastige” rol van chair in een onderwijsoraganisatie. Een chair is een teamleider, primus interparis, kartrekker en in nederland over het algemeen een rol die valt onder de Dean, de directeur van een afdeling.

Het verschil tussen leadership en management wordt alsvolgt beschreven:

The manager administers;
The manager is a copy;
The manager maintains;
The manager accepts reality.:

The leader innovates;
The leader is an original;
The leader develops;
The leader investigates reality.

Anders gezegd: een manager excellereert in het fijnslijpen van iemands talent zodat er productiviteit ontstaat vanuit het vermogen om iemands talent te herkennen. Een leader heeft een beeld van een betere toekomst en daagt mensen uit deze mede vorm te geven. Leaders zijn optimistisch and geloven dat zaken altijd beter kunnen.

[ad#reclame]

Bill haalt vervolgens het boek van Lee Bolman en Terrence Deal: “The wizard and Warrior” aan. Hierin zijn wizards personen die vanuit geloof, draagvlak, empathie, et cetera een nieuwe toekomst vormgeven. Mooi, maar soms is het ook nodig om te vechten: the Warrior. De links naar leader en het boek vertolkt hij alsvolgt:

Greatest leaders move in and out of both roles, even if they are more comfortable with one of the other. Or, they partner with someone who has talent in the other role.

Hiervoor moeten leiders de volgende eigenschappen bezitten:

  1. show their weaknesses
  2. rely heavily ono intuition
  3. practice tough empathy
  4. dare to be different

In het meer praktische deel van de sessie moet iedere deelnemer zijn eigen persoonlijke mission statement opschrijven: “Making the right choices instead of the easy choices and so be(come) me and be a rol model for others.”. Belangrijk is om te beseffen dat je eigen mission statement moet passen binnen die van de oraganisatie of andersom. Anders werkt het niet.Vervolgens wordt de tip gegeven om je job description te bekijken en te kijken wat formeel verwacht wordt en wat je aanneemt dat er van je verwacht wordt. Bespreek dit met je Dean. Zo ontstaat er bij beide partijen inzicht en begrip. Als volgende stap moet je korte en lange termijn doelen formuleren voor jezelf en het team en deze doelen blijven communiceren.

[ad#reclame]

Als laatste wordt ingegaan op het gegeven dat je elkaar ten allen tijde nodig hebt om succesvol te zijn. Waarbij je als chair in je team hierop moet sturen door begrip te kweken voor elkaars krachten en zwaktes en hier continue open over te zijn vanuit respect. Zo creeer je een postieve omgeving.

Om de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen wordt gebruikt gemaakt van een leerstijltest waarin met een zeer visuele werkvorm in kaart gebracht wordt welke leerstijlen sympathie voor elkaar hebben, maar ook welke botsen.

Passend zijn: aural en reading, en visual en kinestetic. Conflicterend zijn: aural en kinestetic, en visual en reading.

Een goede eerste dag met veel inzichten en interessante discussies. De moeite waard!