SecondLife en Leerstijlen

Enige maanden geleden heb ik een mapping gemaakt van Web 2.0 op de leerstijltheorie van Gardner in deze post. Het doel was om de mogelijke trage adoptie van Web 2.0 in het onderwijs te verklaren.

Een van de gebieden waar ik zo nu en dan mee bezig ben is: MUVE, in het bijzonder SecondLife. Hierover heb ik de post: “SecondLife is dood, leve SecondLife!” geschreven met een overzicht van de toepassingsgbieden van SecondLife in het onderwijs.

Vandaag heb ik een mapping gemaakt van SecondLife op de leerstijltheorie van Gardner om zo te kijken naar welk type studenten zou nu het meest gemotiveerd zijn om met SecondLife te werken. Oftewel: welke leerstijlen worden het meest aangesproken?

sl-en-leerstijlen

In SecondLife druk je je uit in woorden (woordknap), leef je in een virtuele 3D wereld (beeldknap) en ontmoet je andere mensen (mensknap). Dit vormt de basis van SecondLife. Studenten met deze leerstijlen zullen zich het meeste aangesproken voelen.

Met betrekking tot zelfknap kan gesteld worden dat door anderen te ontmoeten je eveneens beeld kunt krijgen van je eigen identiteit. Echter, is dit niet iets dat vanzelf gaat. Als dit het leerdoel is, zal hierop duidelijk gestuurd moeten worden. Daarnaast is de huidige populatie van SecondLife niet een weerspiegeling van de maatschappij. Oftewel: potentie voor zelfknap, maar oranje.

[ad#reclame]

Met betrekking tot beweegknap is het zo dat door te bewegen in een virtuele wereld “beweging” in de hersenen aangesproken wordt. Deze intelligentie wordt hierdoor aangesproken, echter is het anders dan in het echt zelf bewegen. Het bewegen van de handen met de muis en het toetsenbord speelt een kleine rol. Dus, een oranje kleur.

De overige intelligenties worden niet aangesproken: de blokjes in het rood.

Wat opvalt is dat in vergelijking met Web 2.0 SecondLife het visueel-ruimtelijke aspect toevoegt. Via SecondLife is het mogelijk om te koppelen met Web 2.0 sites. Zo kan SecondLife visueel-ruimtelijk toevoegen aan hetgeen Web 2.0 al biedt.

Van mij uit een poging om SecondLife vanuit diverse invalshoeken te bekijken. Deze keer vanuit leerstijlen. Wie reageert?