Klacht tegen beoordeelmijnleraar.nl

In de Verdieping van Trouw wordt gemeld dat er door een aantal docenten een klacht is ingediend tegen beoordeelmijnleraar.nl.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een onderzoek ingesteld naar de website beoordeelmijnleraar.nl. Op de site kunnen leerlingen anoniem een cijfer geven aan hun middelbare schooldocent.

De beoordeelde leraar staat met naam en toenaam op de site. Enkele docenten dienden hiertegen een klacht in bij het CBP, dat nu onderzoekt of dit in strijd is met de privacywet.

In het artikel wordt algemene kritiek gegeven op het nut van de site. Enige tijd geleden schreef ik hierover op mijn weblog en deel de kritiek:

Een website waarbij je zomaar met naam en toenaam genoemd kan worden (en mag dat zo maar?) met een goede of een slechte score, lijkt me niet echt waardevol. De vragen zijn zeer algemeen, en geven de docent in kwestie niet de mogelijkheid om te leren. Ik mis de echte onderbouwde feedback waar iemand iets mee kan. Natuurlijk kun je ook je vraagtekens zetten bij het feit of de beoordelingen ook daadwerkelijk gegeven worden door eigen studenten, of dat studenten vriendjes en vriendinnetjes oproepen om heel negatief of positief op iemand te stemmen

Ik ben benieuwd naar de uitspraak.