Advanced File Sharing – een tip!

Bij het werken met Advanced File Sharing loop je al snel tegen een aantal problemen aan, bijvoorbeeld je hebt share rechten gezet op een map, echter kan een gebruiker in het netwerk toch niet bij de bestanden. Dit heeft te maken met het feit dat er binnen Windows XP twee mogelijkheden zijn om rechten te zetten op bestanden en mappen:

  • Sharing rechten: hiermee geef je gebruikers in het network toegang tot bestanden en mappen. Je kunt aangegeven of een gebruiker in het netwerk een bestand alleen mag lezen of bijvoorbeeld ook wijzigingen aan mag brengen in een bestand.
  • NTFS rechten: hiermee geef je gebruikers op de computer zelf toegang tot bestanden en mappen. Ook hiermee kun je aangegeven of een gebruiker een bestand alleen mag lezen of bijvoorbeeld ook wijzigingen aan mag brengen in een bestand.

Omdat beide rechtensystemen naast elkaar bestaan, en NTFS rechten altijd boven sharing rechten gaan, wordt vaak geadviseerd om bij de sharing rechten altijd de group everyone de rechten full control te geven. Vervolgens kun je door identieke gebruikersnamen en wachtwoorden aan te maken op elke pc in je netwerk je via de NTFS rechten de toegang regelen tot bestanden en mappen.

[ad#reclame]

Op deze manier werk je eenduidig en is het helder waar je moet zoeken als iets niet lukt.