Flexibel onderwijs: hoe doe je dat? (2)

Het bericht van Jef van der Hurk over flexibel onderwijs heb ik, na mijn reactie, enige weken laten liggen om hierop terug te komen. Afgelopen maandag kwam het onderwerp via een brainstorm rondom het maken van een DVD met good practices van cgo weer eens voorbij. Om ons verhaal visueel te ondersteunen heb ik hiervoor een plaatje gemaakt waarin de hoofdgedachte uitgewerkt is.

Zoals ik al eerder meldde is de key gedachte dat je beseft dat de studentenpopulatie te divers is om eenheidsworst aan te bieden. Slechts 25% to 35% (eigen inschatting op basis van ervaring) van je studenten doe je hiermee recht, namelijke de standaard leerlingen die op het juiste niveau geplaatst zijn. De overige 65% tot 75% (en daar moet je rendement behalen) zijn leerlingen met taalachterstand, onderpreseteerders en “rugzak”-leerlingen.

Niet verwonderlijk trouwens dat (op niveau 2) in Nederland het rendement over het algemeen zeer laag is. Juist door eenheidsworst aan te bieden verlies je de andere groepen studenten in mijn beleving.

Jef van der Hurk wil meer inzicht. Ik hoop dat dat op de DVD terug komt die volgend jaar moet verschijnen. Rondom betaalbaarheid wil ik nu reageren, want je moet niet naar kosten kijken, maar naar de opbrengsten. Wat levert het een afdeling op als ze in staat zijn om niet 50% gediplomeerde studenten af te leveren, maar 70%. Over het algemeen levert 20% extra rendement bij een klas van 26 studenten zo’n 25.000 euro aan (diploma)geld op voor de instelling. Een deel van deze extra opbrengst kun je inzetten voor ontwikkeling en extra begeleiding. Daarnaast zijn er natuurlijk gelden vanuit de “rugzak”-leerlingen die je extra in kunt zetten om je onderwijs te verbeteren.

[ad#reclame]

Helaas wordt er in het onderwijs meestal vanuit kosten gedacht en niet vanuit opbrengsten, zoals in het bedrijfsleven. Een investering is makkelijk te verkopen als er maar, met redelijke zekerheid, een hogere opbrengst tegenover staat.

Verder ben ik het helemaal met Jef van der Hurk eens dat overstijgend zaken, zoals Leer-, loopbaan en burgerschap, taal en rekenen een college breed initiatief moet zijn. Hierdoor kun je tijd en geld bundelen om iets goeds neer te zetten. Let op: ook hier zul je recht moeten doen aan verschillen.