Nerderland Open in Verbinding: voorbeelden van open source en open standaarden

Op dit moment zit ik de eerste landelijke voorlopersbijeenkomst van het NOiV: Nederland Open in Verbinding.

De dagvoorzitter, Erik Gerritsen, geeft aan waarom het NOiV is opgericht: het verspreiden van open source en open standaarden in de overheid, zorginstellingen en het onderwijs.

De middag bestaat uit zeven interviews/presentaties.

Het eerste interview is met Tjeerd van der Laan van OCN. Hij geeft aan dat een groot aantal Windows desktops vervangen worden door Linux. Probleem waar men o.a. tegenaan loopt is de beschikbaarheid van sommige applicaties onder Linux. Via citrix worden deze aangeboden in de Linux desktop. Het vervangen van Office, outlook, IE is geen probleem. De kosten van implementatie blijken op te wegen tegen de besparing in licenties.

De 2de spreker is Erwin Folmer van SETU: een stichting voor electronisch zakendoen in de uitzendbrance. Hij geeft aan dat door het gebruik van standaarden het koppelen van bedrijven onderling kosten bespaart (n + me in plaats van n * m) maar ook het koppelen zelf veel eenvoudiger wordt.

De derde sessie is een interview met Holger Peters van GEMgids. Deze stichting help de overheid om te innoveren. Innoveren lukt alleen via open standaarden in de visie van GEMgids. Ze maken bijvoorbeeld mashups die in te zetten zijn voor gemeentes. Zo kan een losse stoeptegel via een mashup met Google maps electronisch gemeld worden.

De vierde sessie gaat over V2 en wordt gegeven door Anne Nigten. V2 is een instituut voor kunst en technologie. Men onwikkelt electronische kunst met open source. Men organiseert 2 jaarlijks een festival. Men gebruikt een groot aantal open source toepassingen: mysql, wiki, linux met open office, et cetera. Voor het ontwikkeling van een 3d-game is eveneens veel open source gebruikt: orge 3d, blender 3d, sdl, et cetera.

De vijfde presentatie is wederom in de vorm van een interview. Nu met Pim van der Eijk over het justitieel electronisch verbaal. Men heeft een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd op basis van open standaarden die partijen koppelt.

De zesde sessie betreft een presentatie door Manou Chem van Open Amsterdam. Bij amsterdam is per 2008 Microsoft een van de partijen in plaats van DE partij. Men heeft een standaard open werkplek voor de gemeente Amsterdam met als doel meer interoperabiliteit, leveranciersonafhakelijkheid, et cetera. Men heeft bewust gekozen voor een to the point aanpak. Geen 200 blz met specs, maar gewoon doen. Dus een desktop maken op basis van een globaal idee en hier mee aan de slag en stap-voor-stap deze desktop verbeteren op basis van echte ervaringen.

De laatste sessie is met Jos Kruis van TYPO3GEM. Een gebruikersvereniging van een open source cms typo3. Een aantal gemeentee gebruiken deze voor het inrichten van hun digitaal loket. De ervaring is dat dit pakket stevig concurreert met commerciele cms-en. De gemeente houten gebruikt dit op dit moment. Men heeft voor 40.000 euro een hypermoderne site waar de licentiekosten van een commercieel pakket op 70.000 tot 100.000 euro geschat wordt.

Interessant was mijn ontmoeting met de Radboud Universiteit Nijmegen en het project Codeyard. Een initiatief van de RUN en o.a. IBM, Cap Gemini. Doelstelling? Het stimuleren van toekomstige studenten om voor ICT te kiezen. Door een infrastructuur (gratis) aan te bieden met open source databases, ontwikkeltools en mogelijkheden om op afstand samen applicaties te ontwikkelen, wil men scholen ondersteunen. Een mogelijke link met de ICT-Academie zie ik zekers!