Kick-off Periode 2: Virtualisatie

Op dit moment vind de kick-off plaats van periode 2 van het onderwijs van leerjaar 1 van de opleidingen Medewerker Beheer ICT en ICT Beheerder aan de ICT-Academie van het Koning Willem I College.

Wouter van Loon van Van Loon Lensen IT vertelt over virtualisatie. Aan de hand van Wikipedia vertelt hij wat virtualisatie precies inhoudt. Hij laat door deze aanpak zien hoe je in een connectivistische wereld snel je nieuw kennis eigen maakt. Het onderwerp is compleet nieuw voor onze studenten. Slechts twee studenten hebben al ervaring met dit onderwerp.

Vervolgens vertelt hij wat de voordelen van virtualisatie zijn, bijvoorbeeld meerdere os-en op je pc naast elkaar draaien, geen vervuiling van je eigen pc bij testen van os-en en het uitwisselen van virtual machines. Echter in server omgevingen zit de winst vooral in het realiseren van een hoge beschikbaarheid. Door een aantal servers virtueel als een virtuele server te configureren, blijft het netwerk doordraaien zelfs op het moment als er een server uitvalt. Daarnaast is het mogelijk om processen dynamisch te verschuiven naar een andere server te verschuiven zonder dat de server down gaat. Nog een voordeel betreft het zuiniger omgaan met energie, omdat de meeste servers slechts voor een paar procent gebruikt worden. Door op een server meerdere virtuele servers te draaien, zal deze ene server met dezelfde energie de taken van meerdere servers kunnen afhandelen.

Zo kunnen op vijf Dell 1950 servers met 2 xenon processoren en 16 gb intern geheugen zeker 25 tot 50 virtuele server draaien met honderden gebruikers.

De trend op dit moment betreft Desktop Virtualisatie. Hiermee is het mogelijk om gebruikers via een willekeurige client, bijvoorbeeld een thin client, een volledige desktop kunt aanbieden.