Meer vrouwen in ICT door e-learning!?

Het is 11.30. Per bus zijn we overgebracht naar een competence center dat gespecialiseerd is in ICT.

Het vorige competence center dat we bezochten leerde zaken aan rondom metaalbewerking, houtbewerking, plasticspuiten, et cetera.

Dit competence center leert zaken aan rondom ICT. Men biedt de trainingen in de vorm van blended learning voor werklozen, bijscholers, kids (in de zomervakantie) en studenten. Men biedt zaken via het internet op afstand aan.

Opvallend is dat 53% van de studenten vrouwelijk is. Terwijl er slechts 10% vrouwen in de ICT werken op dit moment. Door e-learning is het voor vrouwen mogelijk om in eigen tijd/tempo vanuit thuis te werken. Wat mij betreft opmerkelijke cijfers, want alle initiatieven in Nederland om meer vrouwen naar de ICT te lokken, zijn tot nu toe mislukt!

De 2de spreker demonstreert het e-learning platform, gebasseerd op Blackboard. Ze zoekt in op traingen op het gebied van werkzoeken: voeren van een sollicitatiegesprek, schrijven van een cv, et cetera. De leerstof wordt allereerst eenvoudig in de breedte aangeboden. En afgesloten met een evaluatietoets. Dit wordt besproken met een coach. Daarna kan de student zelf kiezen om bepaalde onderdelen te verdiepen. Een coach beantwoord de vragen binnen 2 dagen. De coaches hebben ander werk in de ICT en doen dit erbij.

76% van de studenten brengt een training tot een goed einde.