Opening van EFODL Congres: "A second life for E-learning"

Op dit moment is de officiele opening van het EFODL congres: a second life for e-learning in Charleroi.

Na een aantal praktische mededelingen wordt de eerste presentatie gegeven door een vertegenwoordiger van Forum: het “arbeidsbureau” in Belgie.

Er zijn een groot aantal trainingen ontwikkeld waarbij de laatste jaren met name op E-learning is ingestoken. Er zijn op dit moment 16 duizend mensen in 100 modules opgeleid via E-learning.

Vervolgens spreekt meneer van den Zande in naam van de minister van het Vlaams gewest. Hij geeft aan dat E-learning nog te weinig ingezet wordt. Om E-learning te stimuleren zijn er een aantal acties uitgezet. Dit om de concurrentiekracht van Europa te vergroten, want tegenwoordig is een leven lang leren noodzakelijk. Hierdoor zijn traditionele geroosterde lessen niet meer voldoende. Iemand die bijvoorbeeld 40 uur werkt een gezin heeft en een leven lang moet leren, zou vanuit thuis willen leren. De focus ligt met name op volwassenen om kennis bij te spijkeren, nieuwe zaken aan te leren in een snel veranderende wereld, zodat bedrijven beschikken over goed opgeleide werknemers.

Ten slotte spreekt Coen Free, president van de EFODL en voorzitter college van bestuur van het Koning Willem I College. Hij opent met een reis door de geschiedenis o.a. de boekdrukkunst, correspondance schools, radio, tv, video, de pc en nu het internet. De technologische vooruitgang schept veel meer mogelijkheden om social inclusion in de maatschappij te bewerkstellen.

Vervolgens citeerd hij uit de Paradox of Speeds waarbij het onderwijs met 10 mijl per uur veranderd, terwijl de samenleving met 100 mijl per uur veranderd. Hoe moet het onderwijs hiermee omgaan?

Free online education is de trend.

Kijk naar bekende amerikaanse universiteiten die opleidingen gratis via het web aanbieden, leren gebeurd informeel via YouTube, LinkedIN, delicious, second life, et cetera.

Hebben we onderwijssysteem nog bestaansrecht?

We zullen moeten leren hoe we met deze technologieen om moeten gaan.

Het nabouwen van een klaslokaal in SecondLife is geen innovatie. We zullen moeten leren via welke mechanismen kennisoverdracht via deze technologieen plaatsvind.

We zullen echte learning communities moeten oprichten en faciliteren als onderwijs met als belangrijke competenties van docenten de 6 competenties die Daniel Pink beschreven heeft in zijn boek “A whole new mind”.

Geen professors, maar processes.

De EFODL zal zijn rol in deze omslag moeten pakken om zo de toekomst van het onderwijs veilig te stellen.