De toekomst van E-learning volgens Fronter

Tweede keynote speach is van Roger Larsen, founder en managing director van fronter.

Hij schetst een aantal ontwikkelingen rondom E-learning:

De eerste generatie e-learning bestond uit zelfgemaakte webpagina’s. De tweede generatie bestond uit Learning Management Systems (LMS). De derde generatie voegde hier portfolio’s, content management en collaboration toe. Het interdace is volledig aan te passen aan de doelgroep. Zo heeft een basisschoolstudent een interface met vooral icons, terwijl een student in het Beroepsonderwijs bijvoorbeeld meer tekst te zien krijgt. De derde generatie levert op dit moment een basis infrastructuur.

De toekomst bestaat uit het integreren van de fysieke leeromgeving met de virtuele leeromgeving.

Zo worden bijvoorbeeld schoolgebouwen gekoppeld aan de virtuele wereld door het aanleggen van glasvezelverbindingen in Londen op dit moment. Zo kunnen scholen virtueel samenwerken, maar ook studenten virtueel lessen bijwonen. Uiteindelijk moeten alle studenten en alle scholen met elkaar gekoppeld zijn.

Echter vanuit het standpunt van de student (life long learners) zit, ondanks de integratie van de fysieke en virtuele wereld, zijn leermateriaal ingelocked in diverse learning management systems.

De omslag van LMS naar Personal Learning Environment is op dit moment gaande. Diverse LMS-omgevingen zijn in de toekomst met elkaar te integreren, zoals nu met web 2.0 mogelijk is. Hierbij is integratie met web 2.0 toepassingen, zoals webloggen, social networking, et cetera. natuurlijk mogelijk. Bovenstaande schetst betreft de 4de generatie learning platform. Scholen moeten in staat zijn om diverse bronnen te integreren.

De vraag is: Wie vertrouw je al je informatie toe?

Er is een opkomende markt hiervoor. Waarbij mogelijk de overheid een belangrijke rol heeft. Het opslaan van alle personal learning informatie op 1 plek door integratie van diverse bronnen. Zou je Google, Microsoft, LinkedIN deze informatie toevertrouwen? Nee.

De 5de generatie bestaat uit een collaborative learning environment waarbij je een virtuele desktop krijgt dat een groot aantal bronnen koppelt, maar ook persoonlijke opslag biedt voor foto’s, video, et cetera. Een van de bronnen is dan een LMS (3de generatie) en een betrouwbare opslagplek voor life long learning (4de generatie).