Behaviorisme: Pavlov filmpje

Voor de beroepscomponent leerkracht ben ik bezig lessen voor te bereiden voor de kerntaak “Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leeractiviteiten”. Een van de onderdelen gaat over leertheorieën en de invloed van deze theorieën op het onderwijs.

Als surfend op het internet kwam ik een video tegen over de Pavlov-reactie:

Een mooie illustratie van het behaviorisme: a picture says more than 1000 words.

[ad#reclame]