Streaming Media Strategie

Binnen het Koning Willem I College heb ik aan twee discussies mogen deelnemen over Streaming Media. Waarom zouden dit eigenlijk willen? En hoe gaan we dit aanpakken? Een interessante discussie met diverse brillen aan tafel.

Het waarom is (zonder uitputtend te willen zijn) redelijk duidelijk:

  1. Streaming Video sluit beter aan bij de huidige generatie studenten waarvan een steeds groter deel auditifief visueel ingesteld zijn. Natuurlijk zijn er studenten die dit niet of minder hebben. Streaming Video is dan ook meer een aanvulling op en zo een betere aansluiting bij de verschillende “leerstijlen”.
  2. Streaming Video biedt de mogelijkheid om te flexibiliseren. Studenten kunnen anyplace, anytime en anywhere (het Martini-concept) lesmateriaal gebruiken. Dit maakt het mogelijk om steeds meer maatwerk te bieden. Studenten zijn niet meer afhankelijk van vooraf serieel uitgestippelde lesroutes.
  3. Streaming Video kan goed ingezet worden bij reflectieopdrachten, zodat eigen gedrag van studenten in kritische beroepssituaties bekeken kan worden. Uiteraard doe je dit als docent met je studenten, of studenten onderling in groepjes onder begeleiding van een docent.
  4. Streaming Video kan tijd besparen omdat lesmateriaal hergebruikt kan worden.

Als je gaat kijken naar de hoe-vraag, dan zie je dat er voornamelijk 2 toepassinggebieden zijn:

  1. De docent die lesmateriaal maakt en beschikbaar stelt aan studenten, denk hierbij aan instructies rondom bijvoorbeeld veilig werken, het partitioneren van een harde schijf, et cetera.
  2. De student die materiaal maakt en gebruikt voor met name reflexiedoeleinden.

Bij het toepassingsgebied “De docent” past met name een open (copy & paste) aanpak. Waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van bewezen technologieen, zoals YouTube, PlashCast, Vimeo, et cetera. De docent levert materiaal aan en participeert zo mee aan het connectivistische internetbrein. Uiteraard kijkt de docent voordat hij iets gaat maken of er al materiaal beschikbaar is. Diverse bronnen kunnen via embedded code toegevoegd worden aan, in ons geval, N@tschool.

[ad#reclame]

Bij het toepassingsgebied “De student” past met name een gesloten aanpak. Reflectiemateriaal van studenten is niet geschikt om op het wereldwijde internet te zetten. Zeker niet als het ook nog examenmateriaal betreft. Voor dit toepassingsgebied zal gebruikt gemaakt gaan worden van KW1CTube dat al op kleine schaal (als test) gebruikt wordt.

Wie en welke school heeft soortgelijke keuzes gemaakt? Waarom? En wie en welke school hebben andere keuzes gemaakt? en Waarom? Ben benieuwd naar ervaringen.