Aanval op de uitval

Dit jaar is een van de speerpunten van onze afdeling: “Aanval op de uitval!”.

In een aantal eerdere posts heb ik hierover al bericht, zie: 1, 2 en 3.

Voor dit jaar gebruiken we een protocol dat door een van mijn collega’s is opgesteld:

Vanaf het schooljaar 2007 wordt er strenger op de aanwezigheid gelet van de opleidingen aan de ICT-Academie leerlingen, dit is een maatregel die wij en vele andere scholen toepassen. Het blijkt namelijk dat veel afwezigheid uiteindelijk leidt tot zakken voor examens en vroegtijdig school verlaten.

Wat kun je verwachten?
Wekelijks wordt het aantal geregistreerde uren in Nedap (het systeem met de pasjes) uitgedraaid en bekeken door je studieloopbaanbegeleider. Een normale lesweek heeft 24 lesuren. Als je in dit systeem minder dan 21 uur aanwezig bent geweest bij de lessen dan gebeurt het volgende:

  • Bij de 1e week minder dan 21 uur aanwezig nog niets.
  • Bij de 2e week minder dan 21 uur aanwezig gaat er een brief naar je ouders.
  • Bij de 3e week minder dan 21 uur aanwezig worden je ouders uitgenodigd voor een gesprek met studieloopbaanbegeleider.
  • Bij de 4e week minder dan 21 uur aanwezig wordt dit doorgegeven aan de directeur.
  • Bij de 5e week minder dan 21 uur aanwezig wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Wat doet de leerplichtambtenaar?
Het volgende komt letterlijk van de volgende website: folder leerplichtwet.

Wanneer leerlingen boven de 12 jaar en de deeltijd leerplichtigen hun verplichtingen niet nakomen, kunnen ook zij gestraft worden. Dit door middel van opsluiting ten hoogste van een maand/ een hoofdstraf als taakstraf/ een geldboete van de tweede categorie. Hieronder worden de verschillende soorten verzuim genoemd en de gevolgen als je deze soorten verzuim te vaak toepast:

  • Absoluut verzuim (Je bent/wordt niet ingeschreven) – de ouder/verzorger moet voor de rechter verschijnen en de rechter kan een straf opleggen.
  • Luxe verzuim (bijvoorbeeld door extra lange vakanties te nemen tijdens schooltijd) – de ouder/­verzorger krijgt een boete van € 45 per kind per dag.
  • Signaalverzuim (bijvoorbeeld spijbelen) – jij moet voor de rechter verschijnen. Je ouder/verzorger moet een boete betalen. Jij krijgt een taakstraf. Als je doorgaat met spijbelen, kan een voorwaar­delijke straf worden opgelegd

De controle van dit protocol vind plaats door wekelijks de aanwezigheid per student te controleren. De inloggegevens per week per student worden opgeslagen in n@tschool. Zo kunnen studenten zelf, maar ook hun ouders (via een eigen login) en natuurlijk de studieloopbaanbegeleider zicht krijgen op de aanwezigheid.

Doel van dit alles is om veranderingen in aanwezigheid zo snel mogelijk op te sporen en het gesprek met de student aan te gaan: Wat is de rede van de afwezigheid? Gaat het om een vak? Is het een specifieke dag? En natuurlijk wat spreken we af om de aanwezigheid te verbeteren?

[ad#reclame]

De insteek is niet om af te straffen. Al zijn de grenzen en consequenties vooraf helder, maar om snel zicht te krijgen op veranderingen in aanwezigheid, de problematiek die erachter zit op te sporen en samen naar oplossingen te zoeken. Ook de samenwerking met de leerplichtambtenaar wordt geintensiveerd. Niet alleen in gevallen waar men nog leerplichtig is, maar ook in de gevallen waarbij men zonder startkwalificatie (minimaal niveau 2) het MBO verlaat.

Ik ga via deze weblog mijn ervaringen met deze aanpak, de nieuwe wet en de samenwerking met partijen delen. Wie heeft er al ervaring hiermee?