Weblogitem: "Kick-off Periode 1 met Tony Krijnen van Microsoft" op KW1C website!

Soms lukt het om een weblog item gepubliceerd te krijgen op de website van het Koning Willem I College. Mijn item over: “Kick-off Periode 1 met Tony Krijnen van Microsoft” is (deels) gepubliceerd.