Flip Video, Kodak Zi en Creative Vado

Gisterenochtend had ik een bijeenkomst waarin de strategie van het Koning Willem I College rondom streaming video opnieuw bediscussieerd werd:

  • Willen we streaming video? Zo ja, waarom?
  • Hoe gaan we dit realiseren? Eigen server, extern hosten of aansluiten bij bestaande platformen a la YouTube, SplashCast, et cetera.?
  • Hoe gaan we om met de controle van dit soort materiaal?

Een boeiende discussie die nog niet tot concreet resultaat is gekomen, maar absoluut tot resultaat gaat leiden.

In deze bijeenkomst werd door Coen Free een coole gadget getoond: the Flip Video, echter al pratende met mijn collega Jan Jacobs blijken er soortgelijke apparaten te zijn. Zeer eenvoudige videocamera’s met diverse mogelijkheden om de beelden te monteren en van diverse grappen en grollen te voorzien, maar vooral goed geïntegreerd met het internet.

Hier twee video’s van beide apparaten.