Kick-off Periode 1 met Tony Krijnen van Microsoft

Vandaag vond in het auditorium van de School voor de Toekomst de kick-off plaats van periode 1 van leerjaar 1 van de opleidingen Medewerker Beheer ICT, Applicatie Ontwikkelaar, ICT Beheerder en Netwerk Beheerder.

Na een korte introductie van mezelf met een terugblik op de eerste twee dagen aan de ICT-Academie, die vooral in het teken stond van kennismaking met het college, de docenten en elkaar, gaf Tony Krijnen van Microsoft een (wederom) flitsende presentatie en demonstratie, waarin allereerst kort ingegaan werd op Microsoft als bedrijf.

[ad#reclame]

Snel werd echter overgegaan naar innovaties op het gebied van ICT door:

  1. toelichting te geven op de manier waarop het nieuwe interface van Office 2007 tot stand is gekomen, met name door veel gegevens van gebruikers te verzamelen en door goede analyse een nieuwe (context gebaseerd) interface te bedenken;
  2. in te gaan op ontwikkelingen op mobiel gebied, met name Exchange 2007 en de mogelijkheid om via spraak contact te maken met je mailbox waarin naast mail ook voicemail binnenkomt;
  3. in te gaan op ontwikkelingen binnen Microsoft Research zo´n 3 jaar geleden die ondertussen tot het product RoundTable geleid hebben.

Het verhaal van Tony Krijnen werd zeer enthousiast ontvangen en met name de demonstratie van de genoemde innovaties dwong respect af.

Ten slotte werd door mijn collega Jos Broks en mezelf ingegaan op het eerste project dat onze studenten gaan uitvoeren voor een virtuele klant.

In mijn beleving een goede start van een periode onderwijs volgens een zich bewezen formule met sprekers uit het bedrijfsleven in de entourage van de School voor de Toekomst.