Jeremy Hering in Kingsmagazine

In het digitale tijdschrift Kingsmagazine van het Koning Willem I College is een kort item besteed aan het afscheid van Jeremy Hering, student aan de ICT-Academie. Als docent heb ik met Jeremy samengewerkt bij de opleiding Medewerker ICT (Bol-2) en zal ik komend schooljaar bij de opleiding Medewerker Beheer ICT (Bol-3) eveneens met hem samenwerken.

Jeremy heeft de opleiding in 1 jaar afgerond in plaats van de standaard 2 jaar. Daarnaast is hij genomineerd voor de Koning Willem I College Award vanuit onze afdeling.

De rede de begeleiders bij Getronics om met een Powerpoint presentatie afscheid te nemen van Jeremy is dat hij doof is. De manier waarop Getronics Jeremy begeleid heeft raakt me enorm, en deze presentatie licht een tipje van de sluier op van deze begeleiding. Hulde voor de mannen van Getronics.