Rekenvaardigheden op niveau 1 en 2

Wat me de afgelopen jaren opgevallen is, is dat de rekenvaardigheid van de studenten van de opleiding Medewerker ICT (Bol-2) echt zeer belabberd is.

We besteden een klein beetje aandacht aan elektrotechniek, maar dan alleen de basis, want als ICT-er ben je natuurlijk met elektriciteit bezig:

  • Hoeveel pc kun je aansluiten op een meterkast?
  • Hoe zorg je ervoor dat je veilig werkt (voor jezelf en de pc)?
  • Hoe test je of een groep überhaupt elektriciteit levert?
  • Wanneer schakel je een elektricien in?

Echter deze basis electrotechniek is zeer lastig aan te leren als studenten die basis rekenvaardigheid missen. Mogelijk onvoorstelbaar voor lezers, maar het omrekenen van 1 kilometer naar meters (1000) is voor veel studenten erg lastig, het omrekenen van 1 meter naar millimeters (1000) is nog lastiger, en bij het omrekenen van 1 kilometer naar millimeters is het standaard antwoord 2000.

[ad#reclame]

Dan heb ik het nog niet eens over het omrekenen van 1 gigabyte naar megabytes en bytes. En al helemaal niet over het gebruik van formules, zoals U = I x R.

Komend schooljaar gaan we bij de opleiding Medewerker ICT starten met het (gratis) materiaal Gecijferdheid12. Het materiaal ziet er verfrissend uit: introductie filmpjes waarin de noodzaak van hetgeen je moet leren aangestipt wordt (motivatie) en voorkennis geactiveerd wordt, daarnaast start-toetsen en skip-toetsen om vast te stellen of je een hoofdstuk kunt overslaan, en natuurlijk het lesmateriaal zelf, et cetera.

Ik zet gratis tussen haakjes, want voor de afdelingen binnen ons ROC is het gratis, maar ik weet niet of dat voor andere ROC’s ook geld. Wat mij betreft een aanrader voor andere ROC’s.

Ik ben benieuwd naar mijn ervaringen als we er echt mee aan de slag gaan, maar wat mij betreft nemen we hier al een eerste stap in de richting van het mogelijk verplicht toetsen van rekenvaardigheid in 2009-2010? Naast Nederlands en Engels.