Centrale examinering Nederlands en Rekenen/Wiskunde in het MBO?

In deze brief van Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart aan de tweede kamer wordt eindelijk een besluit genomen en dit besluit grondig toegelicht omtrent de centrale examinering van Nederlands en Rekenen/Wiskunde in het MBO.

De volgende hoofdpunten zijn m.i. voor de ROC´s van belang:

Gelet op de doorstroom naar het HBO wil ik voor Niveau 4 nu al duidelijk zijn: daar zal gekomen worden tot centraal ontwikkelde en gedistribueerde examens, waarbij zo veel mogelijk het niveau en de inhoud van de examens Nederlands en rekenen/wiskunde van het Havo wordt gevolgd.

Voor mbo niveau 1, 2 en 3 hanteer ik het volgende uitgangspunt: centraal ontwikkelde examens waar het kan, decentraal ontwikkelde examens waar het beter past.

Ik ga er voor alsnog van uit dat in ieder geval de periode tot 1 augustus 2010 nodig zal zijn voor de voorbereiding van deze examens.

Pfff, gelukkig enige tijd totdat dit ingevoerd wordt. Dat geeft ons als docenten de tijd om stap-voor-stap tot keuzes te komen en ons voor te bereiden op deze verandering. Daarnaast de ruimte om mogelijk voor niveau 1, 2 en 3 eigen examens te blijven hanteren die volledig geintegreerd, zoals het hoort in CGO, afgenomen worden. De kwaliteit moet uiteraard goed zijn van deze decentraal ontwikkelde examens.