Leren = leuk, oftewel: motivatie om te leren!

Via via kwam ik op de vertaling van Motivation to Learn, Motivatie om te leren, van Prof. Monique Boukaerts waarin duidelijk ingegaan wordt op wanneer studenten gemotiveerd zijn om iets te leren. Boukaets noemt 8 principes die toepasbaar zijn op kinderen in alle leeftijdscategorieën:

  1. Motivationele overtuigingen dragen in belangrijke mate bij aan het leren.
  2. Leerlingen zijn niet gemotiveerd te leren als ze geen succes verwachten.
  3. Leerlingen die het nut inzien van de leeractiviteit zijn minder afhankelijk van aanmoedigingen, aansporingen en beloningen.
  4. Leerlingen die beheersing-georiënteerd zijn, leren meer dan leerlingen die ego-georiënteerd zijn.
  5. Leerlingen verwachten iets terug voor de geleverde inspanning.
  6. Leerlingen hebben aanmoediging nodig en feedback op de ontwikkeling van hun motivationele strategieën.
  7. Leerlingen hebben aanmoediging nodig en feedback over het ontwikkelen van wilskracht.
  8. Leerlingen zijn meer gemotiveerd voor leren (schoolwerk) als het leerdoel overeen komt met hun eigen doelen.

Interessant materiaal om eens te lezen, en te kijken hoe het onderwijs dat op dit moment ontwikkeld is hieraan voldoet. Want leren is leuk, en als de student dat ook zo ervaart, komt het resultaat vanzelf.