Brochure over puberhersenen

Via de website van de hersenstichting is het mogelijk om een brochure aan te vragen over de werking van de hersenen bij pubers. Zie de inhoud zoals de hersenstichting de brochure aanprijst:

Puberhersenen in ontwikkeling informeert over de hersenontwikkeling van pubers om pubergedrag inzichtelijker en begrijpelijker te maken voor ouders en hen een beeld te geven van de risico’s en mogelijkheden. De gevolgen van de ontwikkeling van de hersenen worden uitgebreid besproken in de brochure.

Vaak wordt een negatief beeld geschetst van pubers, maar de meeste pubers in Nederland groeien zonder veel problemen op. Desondanks kan het gedrag van sommige pubers voor ouders best lastig zijn. De reden waarom ze dit gedrag vertonen, zou wel eens voor een belangrijk deel kunnen liggen in veranderingen in de hersenen. Gedrag van mensen is namelijk een combinatie van aanleg, werking van de hersenen en interactie met de omgeving.

In de brochure is aandacht voor slaap, aangezien er in de puberteit iets verandert in het slaap-waakpatroon, waardoor pubers pas later op de avond moe worden en ze ’s ochtends waarschijnlijk moeilijker uit hun bed kunnen komen. Verder is er aandacht voor de risico’s van verslavende stoffen als alcohol en drugs op de hersenen. Ook enkele hersenaandoeningen die geassocieerd worden met de puberteit komen aan bod.

Ik heb de brochure voor euro 2,= aangevraagd en ben benieuwd naar de exacte inhoud.