Levelling Up – uitdagend projectonderwijs!

Enige tijd geleden heb ik wat onderzoek gedaan naar video games (zie weblog item): Waarom zijn de studenten van ons in staat om vaak uren en uren te besteden aan het spelen van video games en zijn ze op school soms zo moeilijk te motiveren?

Een van de concepten van een goede video game is levelling up, oftewel:

je hebt een level (met een bepaalde moeilijkheidsgraad) behaald, en je gaat door naar de volgende level (met een hogere moeilijkheidsgraad). Je voelt je goed, doordat je iets geleerd hebt, dat je in het begin niet kon.

Tot nu toe heb ik bij de opleiding Medewerker ICT (Bol-2) al wat geëxperimenteerd hiermee, en gaan we dit groter inzetten komend schooljaar in de Medewerker Beheer ICT opleiding (Bol-3).

In het verre verleden hadden we periodes van 10 weken waarin het onderwijs geperst moest worden. Enige jaren terug zijn we de periodes gaan flexibiliseren zodat het onderwerp (in de vorm van een project) dat geleerd moet worden ook een passende hoeveelheid tijd toegedeeld kreeg.

Het voordeel hiervan was dat studenten meer tijdsdruk ervaren en over een periode van bijvoorbeeld 8 weken beter gemotiveerd aan het werk zijn. Periodes groter dan acht weken zijn absoluut niet te overzien, en “lokken” na een flitsende start “lamballen” uit: “Ach, tijd zat nog, effe wat anders doen dan school!”.

[ad#reclame]

Wat echter opviel was dat het project meteen het eindniveau vraagt van de student. Natuurlijk zijn er studietaken die de student zelfstandig uitvoert, zijn er just-in-time workshops waarin hetgeen de groep mee worstelt klassikaal behandeld wordt, en geplande cursussen. Waardoor de student stap-voor-stap begeleid wordt naar het eindniveau.

Een voorbeeld van een project is dat de student een PC moet inrichten met meerdere besturingssystemen (bijvoorbeeld MS-Dos, Linux, Windows XP), de bijbehorende software (Microsoft Office, anti-virus, firewall, et cetera) moet installeren en het geheel configureren, zodat bijvoorbeeld de PC op het internet aangesloten wordt.

Echter waarom in een slag het eindniveau vragen, want als deze stap te moeilijk en lastig te overzien is, merk je toch week afhaakgedrag. Kortom, laten we proberen om het concept van Levelling Up te gebruiken om de bestaande projecten in (2 of 3) stappen op te delen.

In het voorgaande geschetste voorbeeld wordt het project in 3 levels opgekknipt. In project 1.1 (level 1) leert men Windows XP te installeren inclusief benodigde software, in project 1.2 (level 2) leert men Ubuntu Linux installeren inclusief benodigde software, en in project 1.3 (eind level) leert men een dual boot PC installeren met Windows Vista en Ubuntu Linux.

Elke keer een andere context (een andere klantvraag), maar telkens neemt de complexiteit toe van hetgeen gevraagd wordt. Hiermee wordt het concept van Levelling Up toegepast in het onderwijs, en blijft de student hopelijk meer gemotiveerd aan het werk en in een korte periode een succeservaring beleeft. Deze succes ervaring levert hem vervolgens de motivatie om de volgende stap te zetten.

Ik ben benieuwd wat de resultaten zullen zijn van deze iets gewijzigde aanpak.

[ad#reclame][ad#reclame]