Aanval tegen de uitval (2)

Afgelopen week berichte ik over mijn bijeenkomst met Jos Geerlings waarin er een interessante discussie ontstond over verzuim. De discussie werd gevoerd vanuit het oogpunt van beroepsrepertoire, oftewel: hoe krijgt de student een duidelijk beeld van het beroep waarvoor hij kiest, zodat hij een duidelijk beeld heeft van wat hij moet leren. Het idee hierachter is dat hij dat dan ook wil leren.

Vandaag schreef Marja van Bijsterveld-Vliegenthart een brief aan de tweede kamer over de meldingsplicht van scholen bij verzuim. De wet is een tijdje geleden gewijzigd en verplicht scholen tot melding bij de leerplichtambtenaar en de studiefinanciering:

Scholen en instellingen voor vo en mbo moeten leerlingen bij langdurige, ongeoorloofde afwezigheid en bij voortijdig schoolverlaten (vsv) melden bij de gemeenten en de IB-Groep. Dit geldt voor leerplichtige leerlingen en voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar, respectievelijk voor leerlingen die een tegemoetkoming onderwijskosten of studiefinanciering ontvangen. Deze meldingsplicht is opgenomen in een aantal wetten, waaronder de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Leerplichtwet, de Wet Tegemoetkoming Onderwijskosten en de Wet studiefinanciering.

Tevens meldt ze dat er één landelijk meldpunt komt voor verzuim in 2008 of 2009. Hiermee wordt het scholen en de docenten makkelijker gemaakt om melding te maken. Nu is het vaak omslachtig: een melding bij de leerplichtambtenaar en bij de studiefinanciering, en daarnaast moet je eerst uitzoeken in welke stad iemand woont, en vervolgens erachter zien te komen wie dan de leerplichtambtenaar is. En voor een ROC met studenten uit een grote regio is dat ondoenlijk. Verder hoor ik uit de wandelgangen dat het vervolg dat een leerplichtambtenaar geeft aan de melding heel minimaal is en eigenlijk geen zoden aan de dijk zet. Wat hier precies van waar is weet ik niet, maar in het verleden (meer dan 3 jaar geleden) heb ik zelf een situatie meegemaakt waarbij de leerplichtambtenaar een leerling die bijna nooit kwam opdagen via een brief verplichte tocht te komen. Verder geen sanctie, dus bleef de student weg.

Ik hoop dat de samenwerking in de keten beter wordt, zodat er echt een verschil gemaakt kan worden.