Kwalificatiedossiers ICT 2008-2009: Mission Impossible!?

Afgelopen week zijn de kwalificatiedossiers voor 2008-2009 eindelijk officieel vastgesteld en beschikbaar op het LoketMBOICT. Natuurlijk zijn we al enige tijd bezig met de voorlopige versies 2008-2009 op de ICT-Academie, en hebben we al heel wat meegemaakt met deze kwalificatiedossiers. Toch hadden we stiekum gehoopt dat er op het gebied van de talenniveau´s een en ander aangepast zou worden. Maar wat blijkt het geval? Niks!

Een stukje historie: de afgelopen vier kwalificatiedossiers in 5 jaar heb ik me keer op keer verbaasd over met name de opleiding Medewerker ICT. Zo was het mogelijk dat het onderdeel “elektrotechniek” weggehaald werd, toen weer terug kwam, en nu weer verdwijnt. Weten de samenstellers wel wat men nu eigenlijk wil? Een aantal jaren terug ben ik eens in de besluitvorming gedoken, en kreeg ik sterk de indruk dat op basis van de aanwezigen men van links naar rechts zwalkte. Veel elektrotechniek mannen in de zaal, dan het onderdeel erin. Veel ICT-ers in de zaal, dan het onderdeel eruit.

Briljant was ook de ingeving om het onderdeel “oplossing van storingen” te verschuiven van kerntaak 1 naar kerntaak 3, maar verder veranderde er inhoudelijk weinig. Natuurlijk koste deze ingeving zeeën van tijd en geld om vast te stellen.

De laatste slag die we gaan maken is het stroomlijnen van het format van het kwalificatiedossier van de ICT-opleidingen met alle andere kwalificatiedossiers. Een goede actie om eenheid te creëren, maar inhoudelijk veranderd er bijna niks.

Na 5 jaar en 4 dossiers verder heb ik het gevoel een soort van bezigheidstherapie gevolgd te hebben. Aan het verbeteren van het onderwijs op de werkvloer zijn we nauwelijks toegekomen, want de spaarzame beschikbare tijd ging op aan het steeds aanpassen van de verantwoording van de Proeve van Bekwaamheid, studiegids, inrichting van Blackboard, et cetera. Schande!

Sinds een aantal maanden heb ik ook de Medewerker Beheer ICT onder mijn hoede, en wat blijkt? De taalniveau´s vastgesteld voor deze opleiding (niveau 3) zijn bijna hetzelfde als voor de opleidingen niveau 4 opleidingen: ICT-Beheerder, netwerkbeheerder en applicatieontwikkelaar.

Een overzicht:

  Nederlands Engels
Medewerker Beheer ICT (N3) B2 B1
ICT-Beheerder (N4) C1 lezen/luisteren
B2 productie/interactie/schrijven
B1
Netwerkbeheerder (N4) C1 lezen/luisteren
B2 productie/interactie/schrijven
B1
Applicatieontwikkelaar (N4) B2 lezen/luisteren/interactie/schrijven
B1 productie
B1

Met name Engels valt op: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het niveau voor Engels. Ik ben geen taalkundige, maar een simpele redenatie gaat toch op. De niveau 3 opleidingen duren traditioneel 3 jaar, en de niveau 4 opleidingen 4 jaar. Hierdoor heeft een niveau 3 student 3 jaar om een bepaald niveau te behalen, terwijl zijn niveau 4 student er 4 jaar voor heeft. En dat terwijl het instroomniveau bij niveau 3 lager ligt.

Bij Nederlands ligt het iets ingewikkelder, omdat de vijf domeinen: luisteren, lezen, productie, interactie en schrijven verschillend ingeschaald worden qua niveau. Wat opvalt is dat voor een Medewerker Beheer ICT er hogere eisen gesteld worden dan voor de Applicatieontwikkelaar. Waarom? Ook hier geldt voorgaande redenatie: minder tijd voor hetzelfde (zelfs hoger) niveau. Wie heeft dit bedacht?

Los van deze simpele redenatie staat natuurlijk dat het instroomniveau m.b.t. de talen erg laag is, en dat het onmogelijk is om een achterstand in jaren (opgelopen in het VMBO) op Nederlands en/of Engels onmogelijk door het MBO in te halen is.

Alweer een Mission Impossible?!