Doven ICT-ers?

In een eerdere post heb ik uitvoering mijn zoektocht beschreven om doven studenten te kunnen diplomeren voor Medewerker ICT.

MBO de Schalm

Op de website van de Schalm, onderdeel van het Koning Willem I College, staat een leuk artikel over Jos Oerlemans. Een ernstig slechthorende die zijn eigen internetbedrijf heeft opgezet. Wat mij betreft een bewijs van dat je als dove persoon ook een goed ICT-er kunt zijn. Vooral onderstaand stukje raakt me:

Dat ik zo slecht hoor dat is natuurlijk niet handig in het klantencontact. Klanten verwachten normaal gesproken dat je alles meteen begrijpt c.q. verstaan hebt. De klant haalt het soms door elkaar en dat is natuurlijk niet fijn. Iemand die doof is weet precies wat ik hier bedoel. Het is gewoon enorm belangrijk dat iemand goed snapt hoe slecht je hoort want dan voorkom je misverstanden. Ik begin mijn gesprek altijd met duidelijk aan te geven hoe men zich het duidelijkst verstaanbaar kan maken. Dus langzaam en duidelijk praten en het lipbeeld moet ook goed zijn. Als er teveel omgevingslawaai is dat gaan we zoveel mogelijk ergens naar toe waar we verder kunnen praten en waar het rustig is.

In de basiscursus Nederlands Gebaren Taal heb ik geleerd dat iemand die doof is vaak door de omgeving als dom wordt gezien. Een dove persoon heeft echter moeite om een horende goed te begrijpen, maar dat heeft natuurlijk niks met zijn IQ te maken.