Mediawijsheid in het onderwijs?

Het Center for Teaching and Learning van het Koning Willem I College en Kennisnet hebben samen een kenniskring opgezet om de Mediawijsheid in het onderwijs te vergroten, en dat is hard nodig, want het gebruik van moderne media, zoals video, audio, internet, et cetera. in de klas is nog zeer beperkt.

Op de website Mediawijs wordt mediawijsheid alsvolgt gedefinieerd:

Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’

Het gaat er om dat we in staat zijn om oude (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) te gebruiken en dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van informatie.

De vaardigheden met betrekking tot nieuwe media kunnen worden ingedeeld in ict-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik. In de kolom hiernaast vindt u een uitleg. Klik op de plaatjes voor een overzicht van relevante Kennisnetdiensten om deze vaardigheden te trainen.

Ik denk dat met het gebruik van moderne media in het onderwijs zowel de effectiviteit, door beter aan te sluiten bij de manier van leren van de studenten, en de efficiëntie, door bijvoorbeeld materiaal te kunnen hergebruiken, verhoogd kan worden.