8% van de opleidingen bieden te weinig uren aan in het MBO

In een brief van Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt gemeld dat 8% (1o van de 120 onderzochte opleidingen in het MBO) niet voldoen aan de 850 verplichte klokuren.

In de bve-sector werd een representatief onderzoek gedaan bij 65 instellingen. De inspectie en de Auditdienst kwamen tot de conclusie dat bij tien (8%) van de 120 onderzochte opleidingen in minstens én leerjaar te weinig onderwijsuren zijn gerealiseerd in het schooljaar 2006/2007. Het betreft negen nstellingen die niet aan de norm hebben voldaan, waarbij sprake is van ofwel alleen een realisatietekort ofwel een programmerings- en realisatietekort.

De genoemde opleidingen worden gekort op hun subsidie: of dit jaar, of komende schooljaar.