CGO: Wat kost dat nou? (3)

Een interessant weekend in de tukhut van de NKBV met vrienden van de NKBV bracht me een aantal extra inzichten omtrent de kosten van CGO. In de groep zaten een groot aantal onderwijsmensen uit het WO, HBO, MBO en PO.

De discussie ging over de manier waarop de inzet bepaald wordt. Dit is allemaal streng geregeld vanuit de CAO. Het aantal uren contacttijd, voor- en nazorg, scholing, et cetera. is allemaal vastgelegd. Het nadeel hiervan is dat er een soort eenheidsworst is die in het traditionele onderwijs mogelijk voldeed, maar in het nieuwe onderwijs niet meer werkt.

In mijn rol als studieloopbaanbegeleider bijvoorbeeld, had ik in het verleden amper voor- en nazorg nodig, terwijl ik als ontwikkelaar van het onderwijs voor Cohort 2008 veel te weinig tijd heb. Het tijdens projecten begeleiden van studenten kost me amper voor- en nazorg, terwijl het ontwikkelen van een compleet nieuw “vak” ik weer tijd te kort kom.

Kortom, ik zou ervoor pleiten om per afdeling eens goed te kijken naar de verschillende rollen, en de echt benodigde tijd om de taken bij deze rollen uit te voeren. Zo is iedere taak een project met duidelijke einddoelen en faciliteiten. Zo kun je de beschikbare tijd (die rottige wiskundige formule) beter onderling verdelen en zo effectiever gebruiken.

In het WO en HBO gebeurd dit al heb ik begrepen. De nieuwe CAO biedt deze ruimte, maar zul je als afdeling hier met elkaar consensus over moeten bereiken. Zou dat lukken?