Interessante Social Networking Poll

Op de website van de Economist is een interessant poll over het nut van het gebruik van Social Networking, zoals Hyves, LinkedIN en Facebook, in de klas, aldus de weblog Web 2.0 Teaching Tools.

Economist

Op dit moment is 69% voor en 31% tegen. De discussie die gevoerd wordt gaat enerzijds over (de voorstanders) de kracht van het gebruik van sociale netwerken in het leren. Je kunt met elkaar informatie uitwisselen over onderwerpen en hierover discussie voeren. Dit is een belangrijke manier van leren. Anderzijds (de tegenstanders) zou het studenten te veel afhouden van de studie, omdat er zeer veel tijd op dit soort netwerken doorgebracht wordt door de studenten met niet (voor de studie) nuttige zaken. Deze tijd wordt niet in de studie gestoken.

Op dit moment wordt er op op onze afdeling gekeken naar technologische mogelijkheden om het internet gebruik te beperken door alle sites te blokkeren behalve de websites die absoluut nodig zijn, zoals blackboard, n@tschool, wikipedia, computerwoorden.nl, et cetera. Aan de ene kant moeten studenten leren met het internet om te gaan en vooral leren zich te concentreren op de nuttige werkzaamheden, zodat ze dit later ook kunnen in het bedrijfsleven. En er zijn studenten bij ons die van stage weggestuurd worden, omdat ze te veel internetten en te weinig echt werken, dus dat moeten ze echt leren. Aan de andere kant merk je dat het leerproces soms sterk vertraagd raakt bij sommige studenten door het niet nuttig gebruik van internet. Een lastig dilemma, en waarschijnlijk herkenbaar voor veel scholen.