Plaform gehandicapten MBO

Zoals ik al eerder geschreven heb in mijn weblogitem: “Hoe diplomeer ik een dove student?”, hebben we op dit moment twee dove studenten die een ICT-opleiding volgen. Met een lange omweg is het uiteindelijk gelukt om een basis te vinden voor diplomering.

Op dit moment legt de eerste dove student zijn eerste (van de drie) Proeve van Bekwaamheid af.

Platform Gehandicapten MBO

Via een presentatie van het REA College Nerdeland kwam ik op terecht op de website van het Platform Gehandicapten MBO. Interessant voor een ieder die hiermee in het MBO te maken krijgt.