CGO een doorslaand succes?

Naar aanleiding van de “Barend en Witteman” gesprekken met collega´s en studenten onder begeleiding van bureau Keesie, maar ook op basis van discussies de afgelopen jaren binnen de ICT-Academie, en gesprekken met andere ROC´s, valt het op dat een aantal ontwikkelingen zich overal afspelen. Wat opvalt is dat, en zo gaat dat altijd met nieuwe ontwikkelingen, het CGO op een aantal vlakken flink is doorgeschoten. Er is een tweedeling ontstaan in het onderwijs tussen “oud” en nieuw”.

Oud staat voor klassikaal onderwijs, theorielessen en een gebrek aan beroepscontext in het onderwijsprogramma. Er is zelfs een groep docenten die “oud” aanhangen, bijvoorbeeld lid worden van Beter Onderwijs Nederland, en zich verzetten tegen veranderingen. Veel gehoorde kreten zijn: “Vroeger was alles beter!”, “Ik mag van mijn directeur geen les meer geven!” en “Ik wil mijn vak terug!”.

Nieuw staat voor grote projectruimtes waarin voornamelijk zelfstandig gewerkt wordt door studenten. De docent als coach die het leerproces van de student begeleidt. Studenten werken voornamelijk in contextrijke projecten waarin de vraag van een klant centraal staat.

Natuurlijk is bovenstaande enigszins zwart-wit gesteld, maar geeft duidelijk de uitersten weer en de spanning die dit op mening afdeling te weeg brengt. Maar wie heeft nou eigenlijk gelijk?

Uit eigen ervaring, als Primus Interparis van de opleiding Medewerker ICT, kan ik volmondig bevestigen dat beide partijen gelijk hebben. Het meeste resultaat is te behalen door beide kampen te combineren. Zo werken we met een projectruimte waar maximaal 30 studenten plaats kunnen hebben, maar in deze ruimte staat ook een whitebord en een beamer met scherm. Op deze manier kan de docent op het moment dat er behoefte is bijvoorbeeld even kort klassikaal just-in-time iets uitleggen. Daarnaast wordt er in diezelfde ruimte theorieles gegeven, bijvoorbeeld het Aries PC Technician programma waarbij de theorie rondom hard- en software wordt aangeleerd. Projecten zijn zo veel mogelijk gerelateerd aan de beroepscontext, maar sommige (detail) onderwerpen lenen zich ervoor om sec behandeld te worden.

Opvallend is, en dat bleek ook al tijdens het ronde tafel gesprek in Nashville, dat we als onderwijs zo weinig van elkaar leren. Iedere afdelingen binnen een ROC worstelt, ieder ROC worstelt, maar van elkaar leren is nauwelijks sprake. Er is een aantal opleidingen, zoals de ICT-opleidingen, in Nederland die al voor het 5e jaar CGO doen. Leg je oor daar eens te luister, want er is veel te leren. En het voorkomt dat ook bij jouw afdeling het CGO een doorslaand succes wordt.