Nashville: "Round Robin" met elkaar!

Gisteravond hebben we met de hele groep deelnemers van het Consortium voor Innovatie een “Round Robin” sessie gehad. De groep werd ingedeeld in subgroepen en namen plaats aan een ronde tafel. Als voorzitter van de subgroep probeerde ik het proces in goede banen te leiden door in de eerste ronde de ervaringen die gedeeld werden te groeperen in tips en discussiepunten.

Op basis van de discussiepunten kwamen we gezamenlijk tot twee hoofdonderwerpen:

  1. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen een grote sprong voorwaarts betekenen voor het onderwijs, maar hoe kunnen we in Nederland de adoptie van deze technologie versnellen?
  2. Overal wordt het wiel opnieuw uitgevonden, maar hoe kunnen in Nederland meer van elkaar leren, en ontwikkeld materiaal uitwisselen?

Tijdens de studiereis komt een hoop energie en goede ideeën los, echter is het gevaar dat in Nederland de waan van de dag weer regeert. Natuurlijk is er te weinig tijd tijdens de reis om voor beide discussiepunten een plan van aanpak te maken, maar in de beleving van de subgroep zou voor punt 1 het CVI hier een rol in kunnen spelen, door: 1. de weblog in stand te houden als uitwisselpunt voor ervaringen, 2. via linkedIN (of soortgelijke sites) adresgegevens uit te wisselen, en mogelijk in Nederland een vervolg sessie te organiseren.  Daarnaast wordt het platform ROCI-partners genoemd als mogelijkheid voor punt 2.

Een terechte kanttekening wordt geplaatst, omdat het lastig is om als ROC’s samen te werken, als binnen het ROC de neuzen niet dezelfde kant opstaan. Dat laatste is bij alle ROC’s zeer waarschijnlijk het geval.